Ottův slovník naučný/Podkop

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Podkop
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1009. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podkop (franc. mine) je podzemní chodba či štola při dolování rud neb uhlí. – Ve vojenství p., méně přesně průkop, slove vyhloubená pod zemí přede hradbou nebo pevností, nejčastěji pod kolištěm, chodba nebo chodbička, na jejímž konci, zařízeném pokud možná blízko pod místem, kudy dobývající zástupy oblehatelovy nuceny při útoku nejhustěji se shromážditi a postupovati, klade se náboj ze střelného prachu, dynamitu nebo jiné třaskaviny, aby v pravém okamžiku, byv zapálen, vyhodil do povětří čásť země a s ní útočníky na ní se nacházející. Nejúčelněji p. položen pod všelikými překážkami proti přiblížení nepřátel, jako pod zásekami, kolením a j., které nutí nepřítele na místě déle prodlévati, aby je odstranil, a hromaditi se tu. Zvláštní druh p-u je fougasse (v. t.). U každého p-u pozorujeme: 1. Kužel země čili prst, vyhozený výbuchem náboje (viz Entonnoir). 2. Bedničku s nábojem před hradbami polními a výklenek pro náboj, vyzděný ve hradbách stálých, v pevnostech a pod. (franc. fourneau de la mine, něm. Minenofen nebo Minenherd). 3. Ohňovod, dřevěnou troubu podzemní (franc. auget) před hradbami polními, nebo úzkou chodbičku (franc. galerie de mine, viz Galerie ve hradebnictví), vyzděnou v pevnostech a pod., kudy veden nyní drát pro elektrické zapalování p-u a jindy dle odbytého způsobu vodívána plátěná hadice plná prachu střelného (franc. saucisse de poudre, něm. Zündwurst); 4. místo zápalní (franc. foyer de la mine, něm. Minenherd), položené uvnitř hradby a opatřené pro zapálení elektrické příslušným strojem. I dobyvatel se snaží prokopati se pod zemí k p-u obráncovu protipodkopem, t. j. podobnou chodbou podzemní, pokud možná přímo k místům, kde v p-ech obráncových umístěn náboj, aby tento buď vybral, nebo vodou zalil, nebo jinak učinil nepotřebným, nebo aby přetrhl ohňovod. Takový protipodkop (franc. contre-mine) jest prací velmi nesnadnou a nejistou, protože nesnadno určiti, kde přesně leží náboje p-ů obráncových, a prací velmi nebezpečnou. Protipodkop obhájců pevnosti na zničení podkopnických prací oblehatelových sluje franc. contre-galerie (v. t.). FM.