Ottův slovník naučný/Pobuřování

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pobuřování
Autor: Karel Heller
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 985. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Pobuřování

Pobuřování (něm. Aufwiegelung), tolik co popouzení, podněcování ke vzpouře proti úřadům a opatřením jejich. P. jakožto trestného činu dopouští se podle platného trest. zákona rak. ten, kdo veřejně nebo před několika lidmi nebo v tiskopisech, rozšířených vyobrazeních nebo spisech pokouší se, aby tupením, posměchem, nepravými údaji nebo zkrucováním skutečností buď nařízení neb rozhodnutí úřadů snížil, anebo proti jedné ze sněmoven říšské rady nebo shromáždění sněmovnímu nebo proti císařské armádě neb samostatnému jejímu oddílu nebo státním aneb obecním úřadům, anebo proti jednotlivým vládním orgánům vzhledem k jejich úřední činnosti, nebo proti svědku neb znalci vzhledem k jeho výpovědi před soudem jiné k nenávisti, opovržení a, pokud nejde o zprvu jmenované sborv zákonodárné a vojenskou moc, též k bezdůvodným stížnostem ponukl. P., pokud čin nespadá pod přísnější trestní předpis, jest přečinem. Na obyčejné p. ustanoven je trest vězení od jednoho do šesti měsíců; zostření jeho jest předepsáno pro případ, že by pobuřovač zvýšeně agitoval, t. j. sbíral podpisy nebo příspěvky peněžní, aneb vybízel k podpisování nebo skládání peněžních příspěvků na stížnosti; v tomto případě může býti mimo zostřený trest nalezeno též na vypovědění z místa, z celé korunní země, po případě – jde-li o cizince – z říše (ze zemi v říšské radě zastoupených). Stalo-li se p. tiskem, může býti nalezeno na trest do jednoho roku a na vypovědění. Pokud jde o p. proti vojenské moci, může nastati trestní stíhání pouze se souhlasem ministra vojenství. Podle osnovy nového trestního zákona skutky, které uvedeny zde jako přečin p., zahrnuty jsou většinou pod názvem »přečiny proti činnosti a vážnosti státní moci«. V osnově této (a v návrzích stálého výboru pro trestní zákon) ustanovuje se v té příčině: že potrestán bude vězením až do jednoho roku nebo pokutou do 1000 zl., kdo veřejně vládě neb ústavnímu zákonodárnému sboru neb oddílu neb výboru jeho, úřadu, moci ozbrojené (čítajíc v to vojensky organisováné strážné sbory) neb oddílům jejím spílá, nebo za tím účelem, aby je v opovržení uvedl, vymyšlené nebo zkroucené skutečnosti veřejně tvrdí neb rozšiřuje. Útok na ozbrojenou moc neb oddíl její stíhá se pouze k návrhu ministra, nadřízeného příslušnému sboru. Byly-li nepravdivé nebo zkroucené skutečnosti tvrzeny neb rozšiřovány veřejně, ale v dobré víře (bona fide), trestá se přečin pouze pokutou do 600 zl. kh.