Ottův slovník naučný/Plevlje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Plevlje
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 917. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Plevlje (srbsky Плевье, tur. Tašlidže), město v evropském Turecku ve vilájetu kosovském a sandžaku novopazarském, leží v malebné poloze na ř. Čehotině (pr. přít. Driny) v úrodné rovině obklopené horami ve výši 806 m n. m. při hlavní cestě ze Sarajeva do Cařihradu a má asi 6000 obyv., z nichž jsou dvě třetiny muhamm. a třetina pravosl. Ve městě jest 7 mešit, z nichž nejkrásnější byla postavena koncem XVI. stol. Huseinem pašou, vladařem bosenským, prav. chrám a v blízké údolní kotlovině klášter Trojický, který byl dlouho sídlem hercegovských biskupů, v němž jest knihovna s drahocennými srbskými rukopisy a mnohými památkami, mezi nimi berlou sv. Sávy, a který jest hojně navštěvován poutníky z dalekého okolí. P. jest polohou svojí velmi důležité obchodní a stratégické místo, v němž vedle turecké posádky jest brigádní velitelství se 3 prapory rakouského vojska, umístěnými v barákovém táboře na z. města. Zde stávala římská osada, z níž zachovaly se četné zbytky, podle kterých možno souditi na veliký její rozkvět, avšak jejíž jméno nezjištěno. Tšr.