Ottův slovník naučný/Plavectví

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Plavectví
Autor: Karel Hromas
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 881. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Plavectví (nautika, navigace) jest umění stanoviti místo lodi kdekoliv na moři anebo dle toho nalézti vždy nejkratší cestu; výpočty k tomu potřebné lze provésti pomocí těles nebeských, tedy astronomicky – anebo pomocí všech ostatních pozorování pozemních, tedy terrestricky. Astronomický způsob stanoví nejurčitěji místo na moři a slouží k tomu přístroje: sextant, časoměr a azimutální kompas. K pozorováním pozemním (terrestrickým) slouží: kompas, log, olovnice, hloubkoměry a námořní mapy. Výpočty dějí se pomocí tabulek plaveckých (efemerid), které bývají vydávány admiralitou anglickou, americkou, španělskou, německou, a to vždy asi tři roky napřed, a které obsahují: vztahy měsíce a slunce k jiným tělesům nebeským, různá zatmění (měsíců Jupiterových) a zakrytí stálic měsícem atd. Všechny veliké námořní státy mají své školy plavecké (nautické), kde hlavními předměty jsou: mathematika, fysika, astronomie, zeměpis, hydrografie, námořní meteorologie, strojnictví a znalost různých plaveckých znamení s ohledem na bouře, větry, mlhy atd.; důležitým předmětem na školách těch jest také obsluha lodí, rozdělení mužstva, znalost námořních práv, encyklopaedie léčení a angličina. V Rakousku jsou školy podobné v Malém Lošinji, Kotoru a Dubrovníku; v Německu podobných škol čtrnácte, mimo školy přípravné. Od posluchačů vyžaduje se určitý počet roků ztrávených ve službě na moři; učitelé musí býti absolventy vysokých škol plaveckých. Sem spadá také znalost plavby vnitrozemní a jsou rovněž k tomu účelu zařízeny školy plavecké, u nás pouze vydržované spolky loďařskými. – P. podporováno jest plaveckými spolky, zakládanými od velikých společností plavebních a loďařů vůbec, a spolky ty těší se podpoře a účastenství příslušných státův.

Sem spadají také t. zv. navigační akty, které měly zejména význam v XVII. a XVIII. století pro Anglii, podporujíce její zámořský obchod; něco podobného jest i na Labi, jakožto mezinárodní trati vnitrozemní, kde obsahují akty tyto snůšku různých smluv mezi Rakouskem a Německem. KHs.