Ottův slovník naučný/Plaňany

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Plaňany
Autor: Bedřich Bernau
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 834–835. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Plaňany
Č. 3151. Znak města Plaňan.

Plaňany »nad lindama«, městečko v Čechách, hejtm. kolínské, okr. Kouřim, při Výrovce, má 182 d., 1506 ob. č., četn. stanici, poštu, telegraf, stanici míst. dráhy PečeckoBečvárské, děkan. chrám Zvěst. P. Marie, 5třídní ob. školu, obec. dům, poplužní dvůr kníž. Liechtenšteina, spol. cukrovar, záložnu, poj. ústav, kruh. cihelnu, mlýn a synagogu. Obyvatelé provozují zemědělství, drobná řemesla a živí se prací tovární. Děk. chrám, pův. sv. Petru zasvěcený, náleží mezi vzácné památky slohu románského, v němž věž a loď zbudovány jsou z různobarevného pískovce. Kůr pochází ze XIV. stol. Na zvonici (z r. 1587) visí 3 krásné zvony, lité od Ptáčka (1507) a Brykcího (1572, 1591), do zdi kostelní vsazeny 3 náhrobky. Z ostatních budov pochází ze starší doby jen úhledná »rychta« (z r. 1721, hostinec). Archaeologické nálezy v čes. museu uložené svědčí, že stávala tu osada v dobách pradávných. Na poč. XIII. stol. psal se po P-nech panský rod t. jm., z něhož Holec z Plaňan byl r. 1226 kastelánem olomouckým. Později P. náležely Ronovcům, pak Pavlovi z Jenšteina, jenž je před r. 1375 vysadil právem zákupným. Synové jeho prodali P. pražskému měšťanu Heřmanu Nydrtheimerovi. V polovici XV. stol. držel P. Jan z Rabšteina, purkrabí vyšehradský, jemuž velmi zhubeny vojskem poděbradským, táhnoucím r. 1448 na Prahu. Na poč. XVI. stol. seděl na P-nech bohatý Horník Jan Hanykéř ze Semína, po jehož smrti prodány r. 1530 Beneši Mírkovi ze Solopisk. Rodu Mírků náležel potom statek plaňanský až do persekuce r. 1623, kdež prodán knížeti Karlu z Liechtensteina. Král Rudolf II. povýšil před r. 1604 P. na městys. Roku 1621 P. zpustošeny od vojska cís., r. 1642 od švédského. Dne 18. čna 1757 svedena tu památná bitva, zvaná potom obecně »Kolínskou«. Téhož roku dne 4. září udělila císař. Marie Terezie P-nům výsadu na 4 výroční trhy a trh týdenní. Archivu P. nemají; matriky farní poč. r. 1676. Znak: dvě lípy v stříbrném poli. Srv. Bernau, P. s okolím (1896). -nau.