Ottův slovník naučný/Plücker

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Plücker
Autor: Vincenc Jarolímek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 946. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Plücker Julius, vynikající mathematik něm. (* 16. čce 1801 v Elberfeldě – † 22. kv. 1868 v Bonně, kdež byl professorem universitním). Plücker jest zakladatel moderní geometrie analytické. Vedle dotud užívaných Descartesových souřadnic bodových (viz Souřadnice) zavedl totiž souřadnice přímkové, jimiž učinil záporně vzaté reciproké hodnoty úseků přímky na osách XY, čímž podařilo se mu princip duality, který ve vyvíjející se současně nové geometrii synthetické nabyl veliké důležitosti, uplatniti také v geometrii analytické. Jako v osnově Descartesově určen jest bod souřadnicemi x, y a přímka rovnicí ux + vy + 1 = 0 o proměnných x, y, jest v osnově P-ově reciproce přímka dána souřadnicemi u, v a bod touž rovnicí, v níž však jsou proměnnými u, v. Analogicky pak P. zavedl souřadnice rovinové (záporně vzaté reciproké hodnoty úseků roviny na osách X, Y, Z) v prostoru, kdež rovina jest reciprokým útvarem vzhledem k bodu; rovnice ux + vy + wz + 1 = 0 přísluší pak v souřadnicích bodových rovině, jsou-li x, y, z proměnné, nebo v souřadnicích rovinových bodu, jsou-li u, v, w proměnné. Posléze jest P. i tvůrcem osnovy souřadnic trojúhelníkových v rovině a tetraedrálních v prostoru (č. homogenních), jichž ve vyšší geometrii analytické nyní napořád se užívá. Ano i přímkové souřadnice v geometrii prostorové jsou myšlenkou P-ovou, jež poskytly mu prostředek k zbudování první theorie paprskového komplexu (v. t.) lineárného a kvadratického. – Také ve fysice P. učinil několik objevů pozoruhodných, zabývaje se zejména diamagnetismem, elektrickými výboji ve vzduchu zředěném, spektrální analysou plynův a j. Čelnější díla P-ova jsou: Analytisch-geometrische Entwickelungen (Essen, 1828–31); System der analyt. Geometrie (Berlín, 1835); Theorie der algebraischen Kurven (Bonn, 1839); System der Geometrie des Raums (Düsseldorf, 1846); Neue Geometrie des Raums (Lip., 1868). Roku 1895 vydal A. Schoenflies v Lipsku J. P-s Gesammelte mathem. Abhandlungen. Jmk.