Ottův slovník naučný/Pilastr

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pilastr
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 738. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Pilastr

Pilastr (frc. pilastre, špan. pilastra) slove sloup neúplně ze zdi vyčnívající buď jako polosloup nebo tříčtvrtisloup. V architektuře vyskytuje se p. buď při orámování dveří neb oken, po případě i náplní. Nad p-em bývá vytvořeno kladí nebo tympanon. Dosti často vyskytuje se p. v souvislosti s pilířem, tvoře ozdobu jeho rovné plochy. Opírají-li se o pilíř oblouky, p. prochází obyčejně až nad závěrek oblouku. Ozdoba p-u neliší se v ničem od ozdoby sloupu; máť svou patku, dřík a hlavici. Poměry, které platí pro článkování sloupu, platí též pro p-y. Fka.