Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Pigafetta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pigafetta
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 722–723. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pigafetta: 1) P. Francesco Antonio, ital. cestovatel a průvodce Magalhãesův na první cestě kolem světa (* 1491 ve Vicenze – † kolem 1534 t.), věnoval se studiím mathematickým, kosmografickým a nautickým, záhy odebral se na cesty a r. 1519 přišel do Španělska, kde připojil se k výpravě Magalhãesově. Na Filipinách byl těžce raněn v boji s domorodci, v němž Magalhães zabit, avšak přes mnohé nesnáze dorazil se zbytkem výpravy šťastně do Sevilly. Potom navštívil Francii a jiné země, stal se rytířem řádu Johannitů na Rhodu a řádovým velitelem v Novise. Asi kolem r. 1524 sepsal popis cesty Magalhãesovy, který vydán byl ve výtahu od Fabrea a později Ramusia, úplně pak Amorettim francouzsky a italsky v Miláně r. 1800 pod titulem Primo viaggio intorno al globo terracqueo a opětně Allegrim s názvem Relazione intorno al primo viaggio di circumnavigazione, Notizie del Mondo Nuovo con le figure de' paesi scoperti (Řím, 1894). – Srv. B. Morsolin, Elogio di A. P. (Benátky, 1867).

2) P. Filippo, ital. cestovatel a dějepisec (* 1533 ve Vicenze – † 1603 t.), stal se v mládí vojínem a oddal se zvláště studiu umění opevňovacího, podnikl řadu cest a navštívil Egypt, Syrii, Persii, kde vykonal diplomatické poslání papeže Sixta V., Uhry, Polsko atd. Vrátiv se do vlasti, vydal dobrou mapu Afriky a tyto spisy: Relazione del regno del Congo e delle vicine contrade (Řím, 1591); Relazione dell' assidio di Parigi col disegno di quella città e de' luoghi circonvicini (t., 1591); Discorso sopra l'ordinanza dell' armata catholica (t., 1588). Roku 1845 vydán v Benátkách jeho spis Viaggio al monte Sinai. Tšr.