Ottův slovník naučný/Piezometr

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Piezometr
Autor: Vladimír Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 722. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 3119. Piezometr Oerstedův.

Piezometr (řec.) Oerstedův jest přistroj k měření stlačitelnosti kapalin. Vyobr. č. 3119. vyznačuje jeho průřez. Kapalinou, o jejíž stlačitelnost běží, naplní se nádobka p podobná teploměrné trubici se širší nádobkou na konci. Potom se nádobka piezometrická ponoří otevřeným koncem do rtuti, zahřátím vypudí se vzduch z trubice, tak že ochlazením se vtáhne něco rtuti do p-u. Do téže nádobky se rtutí postaví se zavřený manometr m. Stlačování kapaliny v p uzavřené provede se v silnostěné nádobě n, která kohoutem k souvisí s čerpadlem c a reservoirem r. Nádoba n a r naplní se vodou a čerpadlem č tlačí se voda z r do vnitř nádoby n. Stoupající tlak odečítá se na manometru m, změna objemu stlačované kapaliny posuzuje se z pošinutí rtuťového sloupečku v kapalině p-u, jehož objem (při určité temp. a tlaku) předem se určí. Kvalitativně o stlačitelností vody hleděl se přesvědčiti Bacon Verulamský a podobně akademikové florenčtí stlačováním duté koule kovové vodou naplněné. Při deformaci koule nastane zmenšení objemu. Nepatrná stlačitelnost vody ukázala se prostoupením vody na vnější povrch. Roku 1763 John Canton popsal pokus, kterým hleděl dokázati stlačitelnost vody. Naplnil teploměrnou nádobku vodou a vařil vodu potud, až páry vodní vypudily vzduch z kapilláry. Potom trubici zatavil; odečetl pak postaveni menisku v kapilláře, jakož i sníženi jeho, které nastalo, když konec zatavené trubice otevřel. Výsledek zajímavého pokusu tohoto záleží též na změně objemu nádobky podrobené v prvém stadiu pokusu tlaku jednostranému, v druhém stadiu pak tlaku vně a zevně působícímu a tudíž se vyrovnávajícímu. Jak z hořejšího popisu p-u vysvítá, jest nedokonalost tato odstraněna methodou Oerstedovou. O výsledcích získaných měřeními piezometrickými srv. Stlačitelnost kapalin. nvk.