Ottův slovník naučný/Piauhy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Piauhy
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 704. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piauhy [piauí], stát v sev. Brazilii, nazvaný tak dle řeky P., pravého přítoku ř. Parnahyby, na jehož březích usadili se první osadníci přišlí z Bahie, prostírá se mezi státy Maranhaõ na z. a sz., Ceara a Pernambuco na v., Bahia na jv. a jz. a okeánem Atlantským na s. a měří 301.797 km2. Pobřeží jest dlouhé jen 28 km, největší délka činí od jjz. k ssv. 910 km, hranice nejsou zcela přesně vytčeny a měří asi 2500 km. Hranici východní a jihovýchodní tvoří nízká pásma horská (Serra Grande, Serra Araripe, Serra dois Irmaos, Serra do P.), která se do vnitrozemí snižují. Také na jz. stoupá půda k pohraničnému pohoří Serra Gurzueia. Ostatně jest země vlnitá a pokrytá bezlesými pastvinami. Celý stát náleží k úvodí ř. Parnahyby, která jej na z. ohraničuje a přijímá z něho řadu značných přítokův: Urussu (200 km), Gurgueio (475 km), P. (400 km) z přít. Caninde (400 km), Poty (360 km) a Longa (315 km). Řeky tyto jsou rozděleny dosti pravidelně po celém území státu, avšak v době sucha téměř úplně vysýchají. Podnebí jest velice suché, doba dešťů trvá od března do června, v srpnu a září téměř celé území státu mění se v suchou poušť, pouze v údolí řek a na mořském pobřeží panuje větší vlhko, za to jest zde podnebí velmi nezdravé. Následkem toho jest květena státu chudá, pralesů zde téměř není, ačkoliv dobré stavební dříví jest dosti hojné. Na pobřeží vyskytuje se hojně kokosová palma, dále ve vnitrozemí palma vosková, sbírá se ipecacuanha, kořen jalapový, guma kopalová atd., důležity pak jsou rozsáhlé pastviny hlavně pro chov skotu a koní. Z rostlin kulturních pěstuje se bavlna, káva, cukrová třtina, maniok, kukuřice a tabák. Z užitečných nerostů vyskytuje se železo, ledek, stříbro, olovo, sůl, mastek a sádra. Obyvatelů jest 267.609 (1900), t. j. 0,89 na 1 km2, většinou smíšenců, na jz. pak divokých Indiánů. Průmyslu není, obchod jest nepatrný a téměř výlučně v rukou Angličanů, hlavním předmětem vývozu jest bavlna, dále gumy, kůže a rohy. Hlavní spojovací cestou jest ř. Parnahyba, jediný přístav jest Parnahyba, hlavní město jest Therezina. Tšr.