Ottův slovník naučný/Piano

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Piano
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 702. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Piano, ital., zkráceně p., tiše, slabě, jemně, značí v hudbě způsob přednesu, který stupňuje se v pianissimo (zkrác. pp.), velmi slabě. Pianissimo quanto possibile, co možná nejslaběji. – P. je také pojmenování klavíru (v. t.).