Ottův slovník naučný/Physcia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Physcia
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 697. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Physcia Fries, rod lišejníků chřástovitých z čeledi Parmeliaceae. Tvar stélky bývá celkem rosettovitý, s laloky vějířovitě rozloženými a několikráte na plocho rozvětvenými, řidčeji vystoupavými. Plody sedící na líci stélkovém v podobě často vyvstalých misek s terčem tmavohnědým až černavým, plochým anebo dutým, obroubeným bělavým jímadlem stélkovým. Výtrusy po 8 ve vřecku jsou vejčité až ellipsoidní, dvojbuněčné, hnědé až i černavé, čímž liší se od příbuzného rodu Parmelia Ach. (non Kbr.). Rod Ph. zastoupen jest u nás několika druhy, z nichž nejobyčejnější jsou: Ph. ciliaris L. (z oddělení Anaptychia Kbr.) na listnatých stromech, zvláště dubech a lipách, hojně rostoucí; dále z oddělení Euphyscia Th. Fries (Parmelia Kbr.) jest Ph. stellaris (L.) druhem velice obyčejným, tvoříc často úhledné, bělošedé, až několik cm široké a jemně rozčleněné rosetty na hladké koře listnatých stromův i keřů, zvláště ve stromořadích, podobně i na plotech a kamenitých hrázích. Podobný, velmi hojný druh, ale poněkud hrubšího vzezření, Ph. pulverulenta (Schreb.), často jako druh předešlý hojnými plody posetý, roste na obdobném substrátu nezřídka s předešlým pospolu, někdy i mezi mechem na světlé půdě skalnaté a bývá vždy nápadně šedavě ojíněn; dále Ph. caesia (Hoffm.) tvoří obyčejně okrouhlé, 2–3 cm široké, velmi jemně rozvětvené a pevně přitisklé, šedobělavé až modravě šedé rosetty na kamenitých hrázích a skalkách, zvláště u cest v úvozech a pastvinách, také i na dřevě, ale řidčeji nasazuje plody. EBr.