Ottův slovník naučný/Phleum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Phleum
Autor: Jan Vilhelm
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 686. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phleum L., bojínek (Lieschgras), rostlinný rod čeledi trav (Gramineae). Jsou to trávy vytrvalé, ale také jednoleté, vyznačující se plevami na konci šikmo uťatými, pluchami bezosinnými, pluškami 2zubými a 2 okvětními šupinkami. V Čechách rostou 4 druhy. Ph. asperum Vill., b. drsný, roste na trávnících, na suchých kopcích a jest nepochybně jen zdivočilým a jednoletým. Květ jest opak vejčito-trojhraný, se stopečkou osní; plevy nafoukle kápovité, šikmo uťaté, bradavičnatě tečkované a na kýlu drsně bradavkaté, po kraji sotva mázdřité. Ph. Boehmeri Wib., p. Boehmerův, jest hojně rozšířený po suchých lesích, na obrostlých pahorcích, kdež tvoří dosti husté trsy šedozelené. Větevky laty jsou hojnokvěté a kvítek bývá s pastopečkou. Plevy bývají v krátký hrot zašpičatěné, drsně tečkované a na kýlu kratičkými, zřídka (var. ciliatum) delšími tuhými brvkami drsné. Ph. pratense L., b. luční (Timotheusgras), jest nejobecnější travou na lukách a pastvinách, tvořící volné trsy, někdy s výběžky. Stéblo někdy mívá nejdoleji hlízovitě napuchlé články (var. nodosum.) Lata bývá nejčastěji dlouze válcovitá, bělavozelená, řídce nafialovělá; kvítek bez pastopečky. Plevy jsou krátce prstnaté, na kýlu dlouze odstále brvité a vybíhají v šídlovitou osinu 3–4krát kratší. Tento druh i předešlé dva kvetou v čnu a čci. Ph. alpinum L., b. horský, jest obyvatelem vysokých hor, tak zejména v Sudetech, na Šumavě, na Jeseníku, Bezkydech. Podobá se předešlému druhu, ale má latu namnoze krátkou, vejčitou, špinavě-fialově naběhlou. Osina jest asi zdéli plevy. Nejhořejší pošva listu bývá obyčejně nafouklá. Kvete v čci a srpnu. Ph. pratense jest výbornou pící zvláště pro koně. Často u nás seje se společně s jetelem. Nejprve tuto píci pěstoval a doporučil hospodářům k pěstování jako nejlepší pícní travinu americký rolník Timotheus Hanson (dle toho utvořeno německé pojmenování rostliny), což také později zavedeno ve střední Evropě po vzoru z Anglie. Vm.