Ottův slovník naučný/Phillipsia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Phillipsia
Autor: Filip Počta
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 681. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phillipsia jest rod trilobitů vyskytující se v nejsvrchnějších polohách usazenin prvohorních. Rozměrů jest dosti nepatrných a bývá na povrchu pokryt zrnky. Hlava jest půlkruhovitá; zadní okraj její obloukovitě zahnutý a v úhlech lícních silnými trny zakončený. Průčelí jest vyklenuto a omezeno hřbetními ryhami probíhajícími rovnoběžně a téměř kolmo. Má 2–3 krátké postranní vrásky. Větve lícního švu jdou od zadního okraje k očím tak, že hybná líce spojena jsou s úhly lícními (skupina Opistoparia dle Beechra), od očí se silně rozbíhají k přednímu okraji. Trup složen z 9 článků; osa jejich jest klenutá, žebra ryhou ozdobená a na konci svém zaoblená. Štít ocasní jest dlouhý, půlkruhovitý, s celistvým okrajem. Střední osa jeho je dlouhá, z 12 až 18 prstenců složená. Barrande uvádí ze zpodního siluru českého (d5) pochybný druh Ph. parabola; jinak znám jest rod ten z devonu, dále z kamenouhelného útvaru, kde, a to zvláště ve zpodních vrstvách, dosahuje největšího rozšíření svého. Náleží mezi poslední zástupce trilobitů, neboť se vyskýtá také ještě v permském útvaru Sev. Ameriky. Pa.