Ottův slovník naučný/Pfefrkorn

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pfefrkorn
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 663. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pfefrkorn z Otopachu (Pfefferkorn von Ottobach), příjmení šlechtické rodiny rakouského původu. Předek jejich Urban volen r. 1566 za profiantmistra stavovského vojska, ale z toho úřadu se vytahoval. Roku 1579 koupil dvůr manský ve Skřipli, který držel do smrti. Jeho snad bratrem byl Jindřich, jenž se Salomenou z Auerrochu vyženil statek Řečkovice na Moravě a r. 1588 koupil Medlanky a Sokolnici. V Rakousích zůstali Šalomoun, jenž držel statek Gobatsburg († 1593), a bratr jeho Tobiáš († ok. r. 1589). Po Jindřichovi zůstali synové Václav a Jiří a dcery, jichž statky Řečkovice a Medlanky prodány. Jiří koupil r. 1629 Ořechový, který dědili po něm Jiří syn, jesuita, a Jiří vnuk, ale tento jej r. 1654 prodal. Po Urbanovi zůstali synové Albrecht, Karel a Adam, kteří r. 1586 Skřipel prodali. Albrecht nabyl Jinonic a koupil r. 1609 Butovice. Býval radou král. komory a byv r. 1618 volen za správce království, činným byl při povstání († 1619), pročež vše jeho jmění zabráno. Statky Jinonice a Butovice koupila r. 1622 dcera jeho Johanka, manž. Hynka Jiřího Žďárského ze Žďáru. Karel, bratr jeho, koupil r. 1589 Vlčkovice a třetí bratr Adam nabyl statku Podbradce, ale zemřel záhy zůstaviv syny Václava Gabriela, Karla a Adama Matyáše, z nichž Václav již r. 1617 byl mrtev. Statek sirotčí Podbradec proto r. 1617 prodán a od dotčených bratří r. 1630 ve dsky vložen. Albrecht měl syna Karla (1598). Snad byl synem tohoto Jan Albrecht, jenž koupil r. 1630 Sedlec a r. 1640 s manž. Kateřinou Vlinskou ze Vliněvsi zdědil statek Liblice po Jetřichovi Špetlovi z Janovic. Týž († 1658) neměl potomstva a proto Kateřina († 1669) prodala statek Liblice do rodu Pachtů z Rajova. Karel, syn Adamův, vystěhoval se r. 1628 do Perna a žil ještě r. 1659 v Drážďanech. Bratr jeho Adam M. zemřel r. 1687 dočkav se znamenitého věku. Synové jeho byli Karel František, jesuita a pak rektor kolleje klatovské, Jan Adam a Václav Rudolf. Jan Adam oženil se r. 1682 s Helenou Šindlerovou († 1716) v Praze a oddal se vojenským službám. Zemřel před r. 1738 a skrovné jmění dědil syn Viktor, jenž držel Vyšetice. Kromě něho připomíná se od r. 1749 Jan Karel, jenž byl r. 1786 nejv. lejtenantem u kyrysníkův, a bratr jeho Viktoryn; tento měl syna Bedřicha, jenž byl pod strýcem lejtenantem. Eleonora, svobodná dcera snad Jana Adama, zemř. r. 1799 v Praze majíc 91 let věku svého. Sčk.