Ottův slovník naučný/Petr (příjmení)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Petr
Autor: Vladimír Boleslav Schnabel, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 615–616. Dostupné online
Licence: PD old 70

Petr: 1) P. Václav Ivanovič, vynikající soudobý filolog, slavista a hudeb. theoretik (* 17. ún. 1848 v Opočně). Pobyv na studiích gymnasijních v Rychnově n. Kn. a v Hradci Král., věnoval se r. 1869-72 klassické, slovanské a srovnávací filologii na univ. pražské a dokončil studia ta jako slovanský stipendista historicko-filologické fakulty při universitě Petrohradské. Působiv jako professor při gymnasiích v Kijevě a v Oděsse a podrobiv se zkouškám na hodnost magistra, byl inspektorem a ředitelem mužského a záhy potom i ženského gymnasia v Kamenci. Od r. 1885 jest ředitelem pečerského gymnasia v Kijevě. Četné filologické práce své uveřejňuje hlavně v »Žurnale min. narod. prosvěščenija«, »Izvěstijach univ. sv. Vladimira v Kijevě«, v publikacích »Obščestva klassič. filologiji« v Kijevě, v »Beiträge z. Kunde der indogerman. Sprachen«, v časopisu »Krok« a j. Nabyv také znamenitého vzdělání hudebního, působí na studující ušlechtilou zábavou, zakládaje a řídě osobně dnes na Rusi proslulé gymnasijní a universitní pěvecké a orchestrální sbory a pořádaje s nimi koncerty. Hlavní význam P-ův spočívá však v hudebně vědecké činnosti. Již otcem v hudbě dobře obeznámen, dovršil za universitních studií v Praze současně své hudební vědomosti, prakticky a theoreticky, jako řádný chovanec pražské varhanické školy vedením Fr. Skuherského a na universitě u A. Ambrosa. Jako filolog a hudebník studoval mnohá léta důkladně starověkou hudbu. Plodem jsou díla: O Pythagorovoj garmoniji sfer; Vnov otkrytyje pamjatniki antičnoj muzyki; Osnovy antičnoj armoniki, a pro poznání slovanské národní hudby vysoce důležité dílo O melodičeskom skladě arijskoj pěsni. Istoriko-sravnitělnyj opyt (P., 1899). Nejnovější dílo jeho jest O ladach antičnoj muzyki, za něž byl nedávno vyznamenán hodnosti doktora univ. v Petrohradě. bk.

2) P. František (* 3. pros. 1863 v Něm. Brodě), studoval gymnasium v rodišti, universitu (českou) v Praze, supploval v Příbrami, v Jičíně (na c. k. paedagogiu), v Chrudimi, stal se prof. na gymn. v Něm. Brodě, kdež působí dosud. R.1890 cestoval v Solné Komoře a Bavořích, r. 1892 v Krajině (zvl. pro faunu jezera Cirknického), r. 1893 po Moravě, r. 1895 v Istrii a Přímoří, r. 1896 po Německu, r. 1898 v Dol. Rakousích, r. 1900 po Dalmacii, Bosně, Hercegovině a Krajině (zvl. k vůli jezeru Círknickému, o jehož vířnících a houbách sladkov. připravuje publikaci), kromě menších cest po Čechách – vše za účelem poznání fauny, zvl. hub sladkovodních. Vydal tyto spisy: Spong. fragilis L. v Čechách (1885); Nové dodatky ku fauně českých hub sladkov. (1886); Dodatky ku fauně čes. hub sladkovodních (1887); Vířníci vysočiny Českomoravské (1890), vše ve »Zprávách o zas. Král. čes. spol. nauk v Praze«; Evropské houby sladkovodní (programm c. k. real. a vyš. gymnasia v Chrudimi, 1891); Stříbrné doly v okolí Něm. Brodu (programm gymn. v Něm. Brodě, 1897); Studie o houbách sladkovodních. I O vývoji a význam u jehlic parenchym (»Rozpravy Čes. akad.«, 1899); mimo předběžn. zpráv v »Zool. Anzeig.« (1898) a v dřívějších dobách referáty ve »Vesmíru« a různé články v časopisech.