Ottův slovník naučný/Perthes

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Perthes
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 565. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Perthes: 1) P. Friedrich Christoph, knihkupec něm. (* 1772 v Rudolstadtě – † 1843). Roku 1796 zařídil si sortimentní knihkupectví v Hamburce, jež vzkvetlo neobyčejně podporou svaka jeho Joh. Heinr. Bessera (* 1775 – † 1826), jenž se stal r. 1815 jeho společníkem a r. 1821 samostatným správcem sortimentu, kdežto P. odebral se r. 1822 do Gothy a věnoval se docela nakladatelství. Účastnil se horlivě hnutí válek za svobodu v sev. Německu a organisoval něm. knihkupectví: jeho vlivem vznikl bursovní spolek něm. knihkupců v Lipsku (1825), stavba knihkupecké bursy tamže (1834 až 1836), od něho vyšel podnět k založení vzdělávacího ústavu pro knihkupce a musea pro dějiny průmyslu knižního. Za zásluhy dalo mu Lipsko čestné měšťanství a universita kielská čestný doktorát filosofie. Napsal: Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseins einer deutschen Litteratur (Hamb., 1816).

2) P. Friedrich Andreas, něm. nakladatelství a knihtiskařství v Gothě. Závod tento vznikl r. 1854 splynutím firem »Friedrich P.« v Hamburce a »Friedrich & Andreas P.« v Gothě, z nichž onu založil Friedrich P. otec (1796), tuto se synem Ondřejem (* 1813, † 1890) r. 1840. R. 1874 stal se majetníkem závodu Emil P. (* 1841) a r. 1889 ústav přešel v majetek akciové společnosti. Nákladem firmy vycházejí spisy dějepisné, theologické a knihy školní a dětské. Největší podnik její jest »Geschichte der europäischen Staaten«, vydávaná Heerenem, Ukertem a Giesebrechtem od r. 1829 (vyd. přes 100 sv.). Mimo to vydává »Theolog. Studien u. Kritiken« (od r. 1828), »Zeitschrift f. Kirchenrecht« (1877 sl.), Herbstovu »Encyklopädie d. neuern Geschichte« (3 sv.), »Handbuch der praktischen Theologie«, »Perthes' Handlexikon für evangelische Theologie« (3 sv.). Tiskárna založena r. 1874.

3) P. Justus, nakladatelství a geograf. ústav v Gothě, založený r. 1875 Janem Jiřím Justem P-em, strýcem P-a 1). Nyní jest majetníkem ústavu Bernhard P. (* 1858). Ústav zeměpisný vznikl r. 1854 a proslul A. Petermannovými »Mitteilungen«, jež vyd. od r. 1855. Mimo to vydává »Gothaischer Hofkalender« (od r. 1785), »Taschenbuch der gräfl. Häuser« (1827 sl.), »Taschenbuch der freiherrlichen Häuser« (1840 sl). K tomu druží se atlasy Stielerův, H. Berghausův, Sprunerův, Sydowův, Menkeův, »Taschenatlas«, »Geogr. Jahrbuch« vyd. Behmem a Wagnerem a j. Firma má vlastní kamenotiskárnu a měditiskárnu. Srv. Justus P. in Gotha (1885; k stoletému jubileu).