Ottův slovník naučný/Peri Jacopo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Peri
Autor: Josef Boleška
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 475. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peri Jacopo, hud. skladatel ital., původce první opery (* 1561 v Římě – † 1633 t.), zvaný»il zazzino« (= chundeláč), vyšel z rodiny fiorencké. Hudebního vzdělání nabyl v Lucce u Cristofora Malvezziho, načež stal se hudebním intendantem na dvoře medicejském ve Florencii. V tomto působišti P. byl členem kroužku, jejž shromažďoval okolo sebe Bardi, později Corsi (viz Opera) a z jehož aesthetických rozprav o renaissanci antického dramatu s chory a o t. zv. slohu monodickém vzal r. 1594 podnět ke komposici opery Dafne na text Rinucciniho. Po zdařilém úspěchu spojil se s týmž básníkem k první tiskem (1600) vydané opeře Euridice, jež byla složena na počest sňatku Marie z Medici s Jindřichem IV. jako první z četných zpěvoher na látku čerpanou z pověsti o Orfeovi. Týž text uvedl v hudbu též Caccini, který se vydával potom za tvůrce tohoto nového slohu (zv. recitativním odtud, že jednající osoby sobě odpovídaly), ač sám těžisko kladl spíše do části ariosní, jejíž původství mu nemůže býti upřeno. Kromě toho P. složil opery: Tetide, Adone, La precedenza dell' amore a účastnil se jako skladatel recitativů i na zpěvohrách Ariadne (s Monteverdim), Guerra d'amore (s Groziem, Signorinim a G. del Turco) a La Flora (s Gaglianem); dále vyšly od něho r. 1610 Le varie musiche a1, 2 e 3 voci alcuni spirituali.