Ottův slovník naučný/Penn

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Penn
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 449. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Penn: 1) P. William, kvaker a filanthróp angl., syn angl. admirála W. Penna (* 1644 – † 1718). Za studií v Oxfordu byl získán kvakerstvu (v. t.), začež byl přinucen opustiti universitu; od r. 1666 spravoval statky svého otce v Irsku a jakkoli v náboženství byl mystik, v praxi života se dobře osvědčil. R. 1668 byl uvězněn pro spis The sandy foundation shaken a ve vězení napsal svou nejpopulárnější knihu No cross, no crown a svou obranu Innocency with her open face. Propuštěn na zakročení vévody Yorkského, byl opět zatčen r. 1671 pro svá kázání; ze spisů, které tehdy napsal, nejdůležitější je The great cause of liberty of conscience, obrana nábož. snášelivosti. Potom podnikl missijní cestu po Hollandsku a Německu. R. 1681 obdržel od vlády angl. (za zděděnou pohledávku dlužní) veliké území v Sev. Americe na Delaware; P. vypravil se tam r. 1682 s úmyslem zříditi tam kolonii pro své souvěrce i vyznavače jiných sekt, aby tam mohl žíti dle svého přesvědčení a bez překážek. Kolonistů dostavilo se mnoho z Anglie i z jiných zemí. P. koupí území rozšířil, založil město Filadelfii a r. 1683 dal kolonii (ovšem pod svrchovaností angl.) liberální ústavu. Tak vznikla Sylvania nebo (jak tomu chtěl král Karel II.) Pennsylvania (v. t.), útočiště všech pro náboženství pronásledovaných. Ke konci vlády Karla II. P. vrátil se do Anglie; za Jakuba II. nabyl na dvoře král. velikého vlivu, jehož užíval k úlevě kvakerům (r. 1686 bylo jich na 1200 propuštěno z vězení!). Za Viléma III. byl několikrát obžalován z velezrady a spiknutí ve prospěch Stuartů, vždy byl však uznán nevinným. I odňatá kolonie byla mu opět vrácena. Při návštěvě v ní r. 1699–1701 P. snažil se zlepšiti stav Indiánův a černochů. Protože jeho hmotné poměry (hlavně nesvědomitostí jeho zástupce Forda) značně se zhoršily, P. odstoupil r. 1712 své vlastnické nároky na Pennsylvanii Anglii. Poslední jeho dílo je Fruits of solitude (1718). Srv. Hepworth Dixon, William P. (nové vyd. 1856) a Stoughton, William P. (nové vyd. 1883).

2) P: John, státník americký (* 1741 – † 1788). Vystudoval práva a proslul záhy svou výmluvností. R. 1774 byl delegátem do Continental Congressu a podepsal deklaraci o neodvislosti Spoj. Obcí sev.-amer. R. 1778–80 byl členem kongressu a za vpádu lorda Cornwallise do severní Karoliny vedl správu tohoto státu.