Ottův slovník naučný/Pembroke

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pembroke
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 439. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pembroke [-brók]: 1) P., hl. m. angl. hrabství t. jm. ve Walesu, leží na konci hluboké zátoky Milford Havenu na šíji na úpatí hory, má 14.978 obyv. a jest městem municipálním a parlamentním. V předměstí P. Dock, kde dříve ležela vesnice Pater, rozkládá se jeden z největších arsenálů Veliké Britannie, zaujímající s loděnicemi plochu 36 ha a chráněný řadou batterií a 12 tvrzemi s 313 děly. P. ma velikou tržnici, starý normanský hrad, v němž prý se narodil Jindřich VII. Tudor, a rozvaliny bývalého proboštství.

2) P., anglické hrabství na jz. Walesu, zaujímá poloostrov vybíhající do moře mezi zál. Cardigan na sev., průlivem Bristolským na j. a průlivem Sv. Jiří na z, kdežto na v. ohraničeno jest hrabstvím Caermathen a Cardigan, plocha jeho měří 1594 km2. Malý řetěz horský, Preseley Range, dosahující výše 535 m, rozděluje hrabství na 2 části, z nichž větší, jižní, jest mírně pahorkatá. Hlavní řeky jsou: Teifl, Nevern, Gwaen a Cleddy, pobřeží jest dlouhé 150 km a velice klikaté. Na v. a z. zabíhá sem uhelná pánev waleská i dobývá se zde ročně 80.000 t uhlí, v Llaufyrnachu jsou olověné doly, dávající roč. výtěžek asi za 30.000 K. Podnebí jest mírné a teplé, zvláště na j., půda jest dosti úrodná, na j. provozuje se rozsáhlé zahradnictví, kdežto na s. jest hlavním pramenem výživy chov dobytka a obchod. Obilí zaujímá 21.140 ha, pícniny 5515 ha, louky 12.629 ha a pastviny 84.079 ha, dobytka počítá se: 14.667 koní, 90.250 skotu, 102.655 ovcí, 24.318 vepřův a 133.938 kusů drůbeže. Hlavním průmyslovým odvětvím jest výroba flanelu, mimo to i provazů, plachtoviny a klobouků, mnoho obyvatelů živí se rybářstvím a pracemi báňskými, na několika místech pobřeží jsou loděnice. Obyvatelů jest 89.125, obce 153, převládající řečí jest angličina. Bohato jest hrabství památkami historickými a archaeologickými, památek z doby římské jest však málo. Tšr.