Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Pelias

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pelias
Autor: Vladislav Kalousek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 427. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Peliás

Pelias, dle řecké báje bratr Néleův, syn krásné dcery Salmóneovy Tyroe. Byvše od matky odloženi, byli vyživeni klisnou a čubkou a vyrostli mezi stády koní jako vynikající jezdci. Ježto pak macecha Sidéró krutě naložila s jich matkou, usmrtí nejprve onu, čímž však P. na sebe hněv Héřin uvalil, ježto nedbal toho, že Sidéró se utekla k jejímu oltáři. Zbaviv pak bratra Aisóna (z otce Kréthea) vlády v Iólku, stal se sám králem, vynikaje přízní Poseidónovou v moci a bohatství. Zpupné povaze jeho ustoupil též Néleus do Pylu, Aisón pak syna Jasona z obavy před ním dal vychovávati u kentaura Cheirona na Péliu. Chtěje pak zbaviti se Jasona, když tento z Pélia se vrátil, ježto se dle věštby obával od něho zhouby, P. stal se původcem výpravy Argonautů. Když pak Jasón z výpravy této přivedl Médeiu, tato se pomstila za něho, přemluvivši Pelia, by se dal kouzly jejími omladiti. Akastos, syn a dědic jeho, vystrojil slavné hry na jeho počest, od básníků (Stésichora) hojně opěvané a od umělců zobrazené (na př. na skříni Kypselově). klk.