Ottův slovník naučný/Pekk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pekk
Autor: Josef Strnad
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 415–416. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pekk Jan, knihtiskař plzeňský, pocházel z města Švabachu u Norimberka. Prvotně jmenoval se Hanz Ulbeck, z čehož později ustálilo se jen P., jak se na knihách od něho vydaných shledává. Nejprve působil jako tiskař v Norimberce. Roku 1521 přistěhoval se do Plzně a zakoupil si tu dům, v němž si zřídil knihtiskárnu. Po léta byl společníkem jeho měštěnín plzeňský Jan Mantuan, příjmím Fencl, pocházející z Tachova; avšak po r. 1526 P. vedl samostatně svou knihtiskárnu. V Plzni se P. oženil s Apolenou, dcerou Mik. Hazuky, a bývá též v knihách měst. zapsán Jan Hazukův. Hlavní činnost rozvinul P. v l. 1527–31, vydav tu celkem 10 spisů. Zemřel r. 1531. Roku 1533, tedy po smrti P-ově, vyšla v Plzni poslední kniha a na to mizejí všechny zprávy o knihtiskárně v Plzni až do r. 1800, kdy opět po více než 250 letech Jan Josef Morgensäuler, z Tyrolska příchozí, zřídil novou knihtiskárnu. – Liter.: Jireček, Rukověť II.; Koráb Julius, Vývoj knihtiskařství a plzeňské prvotisky; »Památky archaeol.«, 1888, Knihtiskaři plzeňští. Snd.