Ottův slovník naučný/Peisker

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Peisker
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 405. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Peisker Jan, český historik sociální (* 25. květ. 1851 v Opařanech), studoval na gymn. v Písku a na reálném gymn. v Táboře, kde r. 1870 maturoval. Studia filosofická vykonal na universitě pražské, byl pak tu 17 let nejmladším amanuensem při univ. knihovně (1874–91) a od té doby jest skriptorem při universitní knihovně ve St. Hradci, kde nabyl doktorátu filosofie a r. 1901 stal se na filos. fakultě docentem dějin společenských a hospodářských. Zemská kommisse historická pro Štýrsko přijala jej mezi své spolupracovníky a cís. akademie věd povolala jej do místního komité vnitrorakouského k sestavení a vydání historického atlantu alpských zemí rakouských. Z péra jeho vyšly (mimo články drobnější): Místopisná studie (ve »Sborníku historickém klubu historického« v Praze, 1883), pokus dokázati, že světový názor pohanských Čechů byl dualistický; Pomezný hvozd (»Sborník historický«, roč. III.), proti Herm. Jirečkovi; Zádruha na Prachensku; Libušin Súd a zádruha prachenská (»Athenaeum«, V. a VI., 1888, 1889, i o sobě), po stopách pramenů, dle nichž sdělán Rukopis Zelenohorský; Die Knechtschaft in Böhmen... gegen Jul. Lippert (Praha, 1890; otištěna v »Politik«); Bericht ü. d. zum Zwecke einer agrargeschichtl. Durchforschung Steiermar vorgenommenen einleitenden Arbeiten (Hist. Lit. Commission f. Steiermark, Bericht II., 1893 až 1894, IV., 1895–96); Počátkové dějepisu sociálního (»Naše doba«, I.,1894), referát o Lamprechtově Deutsche Geschichte. Proti běžným názorům o pravěku národa Českého, jež Lippert ve své »Socialgeschichte Böhmens« uvedl v systém, napsal P. do »Zeitschrift f. Social- u. Wirthschaftsgeschichte« (V. a VII. ročník) tři monografie: O slovanském pluhu (1896), O staroslovinské župě (1897) a O srbské zádruze (1900) – vyšly i o sobě s titulem Forschungen zur Social- und Wirtschaftsgesch. d. Slawen – a výsledkův užil k výkladu o vzniku selského státu v Čechách a Korutanech v článku Východisko Meitzenova líčeni agrárních dějin german. a slovanských (v »Českém Časopise Hist.«, IV., 1898, i o sobě). Podrobněji rozpředl pak věc P. Puntschart, Herzogseinsetzung u. Huldigung in Kärnten (Lip., 1899) – Mezitím P. vydal na oslavu 60. narozenin J. Gebauerových (v »Národopisném Sborníku českoslovanském«, 1899, i o sobě) Slovo o zádruze, jejíž starobylost a primitivnost popírá. Spis P-ův Dědina v Israeli, napsaný r. 1890, byl Kr. českou společností nauk odmítnut a nenalezl jiného nakladatele.