Ottův slovník naučný/Peebles

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Peebles
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 395. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peebles [píbls]: 1) P. hl. město skotského hrabství t. jm. na ř. Tweedu, v uzlu několika železničních tratí do Berwicku, Glasgowa a Edinburku, má 4074 obyv., latinskou školu, museum, továrny na látky lněné a bavlněné, zvláště na t. zv. druh »tweed«, pivovar a bývalo dříve královským sídlem, které Angličané r. 1406 spálili. P. jest rodištěm spisovatelův a nakladatelův W. a R. Chambersa, kteří založili zde museum.

2) P. hrabství v již. Skotsku, omezené na s. Edinburkem, na v. Selkirkem, na j. Dumfriesem a na z. Lanarkem, měří 922 km2 a má 14.750 obyv. Zaujímá horní údolí ř. Tweedu, pročež nazývá se také Tweeddale, pak okolni pahorky a údolí poboček této řeky. Jest prostoupeno skalami silurními, z nichž nejvyšší jest na j. Broad Law (835 m). Podnebí jest dosti chladné a suché, avšak zdravé, výška roč. srážek činí 72 cm). Údolí jsou úrodná, avšak pahorky hodí se jen k pastvinám, tak že role zaujímají pouze 12%. Pěstuje se nejvíce oves a řípa, lesy zaujímají 4118 ha, pastviny 6540 ha, dobytka počítá se: 1164 koně, 6530 skotu, 192.367 ovcí, 1043 vepři a 13.654 kusy drůbeže. Na s. dobývá se uhlí. Z průmyslové činnosti provozuje se pouze tkaní látek bavlněných, lněných, zv. »tweed«, a šálů. Tšr.