Ottův slovník naučný/Pecingár z Bydžína

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pecingár z Bydžína
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 381. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pecingár z Bydžína, příjmení staročeské rodiny vladyčí původu bezpochyby německého, která se přistěhovala buď z Bavor neb Horní Falce a seděla nějaký čas ve Vydžíně u Teplé. Osvald P. byl r. 1472 ještě na Plzeňsku a Baltazar byl r. 1508 hejtmanem na Křivoklátě. Mikuláš P. s Markétou z Klinšteina a na Kokoříně vyženil peníze a kupoval s ní statky, jako Nechanice s Hrádkem, Petrovice a Sovinky. Zemřel před r. 1529, zůstaviv syny Mikuláše, Bedřicha a Viléma. Ti se r. 1538 rozdělili tak, že Mikuláš vzal Sovinky a Babice, druhý Petrovice, třetí Nechanice. A. Mikuláš prodav Babice a Sovinky koupil roku 1541 Hradiště Choustníkovo od Diviše Slavaty, r. 1557 polovici Vamberka, na němž manž. jeho Johanka Sudličkova z Borovnice měla díl, r. 1558 Lupenici a Lhotku Žalmanovu (u Kostelce) a r. 1559 Bezděkov s vesnicemi. Zemřel r. 1561 zůstaviv syny Jana, Balcara a Albrechta a dvě dcery. První z nich byl s císařem ještě r. 1566 na sněmu Augšpurském a zahynul nedlouho potom. Balcar dostal za díl Starý Vamberk a od hradištského panství Vlčkovice a Albrecht vzal Hradiště. Tento koupil r. 1591 Nový Vamberk a zemřel r. 1598 (manž. Ofka z Bubna). Balcarův syn byl Václav Mikuláš, jenž se r. 1601 rozdělil se sestrami a r. 1604 ke Starému koupil Nový Vamberk, dav za něj Vlčkovice. Byv r. 1622 odsouzen přišel skorem o všechen statek, jen Forberk u Vamberka navrácen jeho manželce Anežce Bukovské z Hustiřan a on sám držel na krátko Skařšov, léno fridlandské. Albrecht, držitel Hradiště, koupil r. 1591 Nový Vamberk a zemřel r. 1598. Vdova Ofka z Bubna spravovala sirotčí statek asi do r. 1604, kdež bratří Albrecht Ctibor a Heřman Vilém prodali Vamberk a za něj obdrželi Vlčkovice. Onen obdržev Hradiště propadl je r. 1622 a žil ještě r. 1650. Heřman držel za díl Vlčkovice, jež mu roku 1622 pobrány († j. 1629). Z pošlosti této žil Alexander ještě r. 1660 ve Vamberce, ale o osudech jeho není nic známo. – B. Bedřich byl ženat s Mandalénou ze Sloupna, jež r. 1548 koupila Myštěves, a zemřel r. 1551. Statek mateřský zdědily dcery Markéta vd. Vančurova († 1577) a Anna, jež jej prodaly. Petrovice dostaly se synu Mikuláši (staršímu), jenž je r. 1593 prodal a žil pak v Lodině. Zemřel nedlouho potom bez dědicův (manž. Eliška z Řehnic). – C. Vilém držel Nechanice ještě r. 1561 a po něm r. 1566 Mikuláš (mladší), jenž na nich věnoval manž. Anně z Chlumu. Nástupcem jeho byl Ctibor Smil, jenž dělil se r. 1593 se sestrou Lidmilou (pak Andělovou) a r. 1595 prodal manž. Hedvice ze Zabědovic ves Hrádek. Byv r. 1622 polovice jmění odsouzen, propadl Kunčice a Nechanice. Konfiskací tehda provedenou přišla rodina ta v mizinu, tak že se potom o ní pamětí nedostává. Sčk.