Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Patani

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Patani
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 312–313. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Patani skupina států poplatných Siamu na vých. břehu poloostrova Malaky, mezi 5° 30′ — 7° s. š., ohraničených na s. státem Sengora, na z. Koddach, na j. Perak a Kelantan a na v. zálivem Siamským, měří asi 12.950 km2. Na s. a z. zdvihají se osamělé hory, téměř celé soustátí zaujato jest úvodím řek Patani a Telupin, vpadajících do zálivu Siamského; břehy mořské jsou dlouhé 200 km a tvoří jedinou zátoku na sv. od ústí ř. Patani. P. považuje se za nejbohatší a nejlépe prospívající malajský stát poloostrova, počet obyvatelův udává se na 30.000 až 200.000, původní obyvatelstvo jest ryze malajské, avšak vlivem siamského panství přistěhovalo se sem mnoho siamských osadníkův, Malajci sami pak většinou přijali řeč a mravy siamské. Půda jest úrodná a plodí mnoho rýže, kokosových ořechů, guttaperche atd., jako domácí zvířata chová se mnoho slonův a buvolů, v údolí ř. Patani jest hojně olověné rudy, namnoze stříbronosné, mimo to jsou zde i ložiska cínu, mědi, zlata a j. Hlavní město jest Patani na počátku delty řeky Patani, má asi 10.000 obyv. a jest důležito obchodem, jejž vede se Singapurem, Bangkokem a Siamem. Hlavní předměty vývozu jsou: cín, měď, kůže, guttapercha, ryby, hrnčířské zboží a stavební dříví. V obyvatelstvu převládají Malajci, Číňané sídlí ve zvláštní čtvrti, palác vladaře má krásná a rozsáhlá nádvoří a zahrady. — P. byl dříve nejdůležitějším státem na poloostrově, avšak Siamci dobyvše ho r. 1832 rozdělili jej na řadu menších státečků, z nichž nejlidnatější jest P. a největší Reman. Tšr.