Ottův slovník naučný/Pastor (zoologie)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pastor
Autor: Bohumil Bauše
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 303–304. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Špaček růžový

Pastor (Sturnus roseus), špaček růžový, zástupce čeledi špačků v kaspické oblasti, význačný peřím růžovým na ramenou a hřbetě, černým na hlavě, křídlech a ocase; na hlavě jest pobyblivá chocholka. Pták tento, délky 21 cm), rozšířený na východě od Mongolska až po nížiny dunajské, podobá se v pohybech špačku našemu, tvoří též houfy, rozeznává se však, že více lítá a jest neklidnější. Hmyz lapá i v letu, doprovází stáda skotu, ovcí a prasat, by sbíral zvířatům klíšťata a hmyz z těla, což tato ráda připouštějí. Hlavní jeho potravou jsou však saranče stěhovavé, z nichž dle tvrzení Turků ze sta jím zabitých teprv jedno sežírá. Ve své vlasti jest proto chráněn a ctěn za posvátného, ač v Indii druhdy působí hrozné spousty v polích rýžových. Kdežto P. Indii pravidelně navštěvuje, zalétá zřídka do Afriky a v nepravidelných obdobích též do Italie, Francie až Anglie a na této cestě objevuje se i v Čechách (na př. r. 1889). V tazích těchto přidružuje se k našim špačkům. Hnízdí se vždy na blízku vod, druhdy ve velkém množství pospolitě, buď na zemi v trávě, nebo v dutých stromech, zříceninách a pod. Jest ozdobou klecí, ač zpěv jeho jest pouhé cvrlikání. Bše.