Ottův slovník naučný/Passow

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Passow
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 300–301. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Passow Franz, klassický filolog něm. (* 1786 v Ludwigslustu v Meklenbursku, † 1833 ve Vratislavi). Studoval na gymnasiu v Gothě pod Jacobsem, r. 1804 vstoupil na universitu lipskou, kde působil na něj nejmocněji G. Hermann. R. 1806 prodléval v Drážďanech, kde seznámil se s antikou. R. 1807 stal se gymn. učitelem ve Výmaru, r. 1814 odebral se do Berlína, kde poslouchal přednášky F. A. Wolfa, s nimž záhy vstoupil v bližší styk. R. 1815 jmenován řád. prof. ve Vratislavi, kde působil s nejlepším výsledkem až do své smrti. Nejdůležitější jeho publikací jest zpracování J. G. Schneiderova Handwörterbuch der griechischen Sprache (Lipsko, 1819–1823, 2 díly, 2. vyd. 1825, 3. vyd. 1827, jež ve 4. vydání stalo se zcela novým, samostatným dílem, vydaným nyní pouze se jménem P-ovým (t., 1831, 2 d., 5. přepracované a rozmnožené vydání opatřili V. Rost, F. Palm, O. Kreussler, K. Keil, F. Peter a G. E. Benseler, t., 1841–57, 2 d. ve 4 odděleních, 6. vyd. ohlašuje právě W. Crönert). Dále P. opatřil s Pinzgrem nové vyd. B. Hederichova Novum lexicon manuale graeco. lat, et latino-graecum (t., 1825–27, 3 d.). O úkolech řecké lexikografie pojednal v programmě: Über Zweck, Anlage und Ergänzung griech. Wörterbücher (Berlín, 1812). Dále sepsal: Grundzüge der griech. und röm. Litteraturgeschichte (t., 1816, 2.  vyd. pod názvem: Grundzüge d. griech. u. röm. Litteratur- u. Kunstgeschichte, t., 1829); Die Lehre vom Zeitmaasse d. griech. Sprache (Lip., 1826, 2. vyd. 1827, pojato též do P-ova řeckého slovníku); Initia historiae Romanae litterariae (Vratisl., 1828); Verzeichniss der antiken und modernen Bildwerke in Gyps auf dem akad. Museum für Alterthum und Kunst in Breslau (t., 1832). Z autorů řec. a lat. vydal tyto: Persia (Lip., 1808); Musaia (s něm. překladem, t., 1810); Longa (s něm. překladem, t., 1811); Tacitovu Germanii (Vratislav, 1817, nové vydání opatřil G. Bredow); Corpus scritorum eroticorum Graec., díl I. a II., obsahující Parthenia a Xenofónta Efesijského (Lip, 1824); Dionysia Periégétu (t., 1825); Nonnovu parafrasi evangelia sv. Jana (t.,1834) a spisek Alexandra Afrodisijského o zimnici (Opuscula, str. 521 sl.). P. založil s K. Schneidrem vědecký časopis »Museum criticum Vratislaviense«, jehož však vyšel pouze jediný ročník (Vrat., 1825). Hojná pojednání P-ova vyšla v programmech university vratislavské, v odborných listech vědeckých, v Erschově a Gruberově encyklopaedii a v Raumerově Histor. Taschenbuch. Sebrána jsou většinou ve dvou sbírkách: Opuscula academica, vydaná Bachem (Lip., 1835), a Vermischte Schriften, vydaná W. A. Passowem (t., 1843). – Srv. F. P-s Leben und Briefe. Eingeleitet v. L. Wachler. Herausg. v. A. Wachler (Vratislav, 1839); Ritschl, Kleine philol. Schrifen, díl V. (Lip. t 1879); Bursian, Gesch. d. class. Philologie in Deutschland, 753–761. Vý.