Ottův slovník naučný/Parthenios

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Parthenios
Autor: Alois Fischer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 275–276. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parthenios, řecký elegik z Nikaie v Bithynii, odkudž ve válce Mithradatské jakožto zajatec dostal se do Říma. Tam svými elegiemi a epyllii – až na některé tituly zaniklými – působil patrným vlivem v kruhu básníků směru nového, s alexandrinismem spřízněného (srv. Pseudo-Vergiliovy básně Ciris a Moretum). Pro svého přítele Cornelia Galla, předního zástupce elegie římské, sestavil z různých pramenů sbírku themat k básnickému zpracování vhodných: Περὶ ἐρωτικῶν παθημάτων. Zachované toto dílo, jež obsahuje excerpta o nešťastných milostných stycích osob hlavně hérojských, jest v literatuře řecké důležito netoliko jako doklad k vývoji řeckého románu (Rohde, Der gr. Roman und seine Vorläufer, 2. vyd., Lip., 1900), nýbrž i tím, že v marginálních odkazech rukopisu Palatinského k pramenům podává řadu jmen literárních, nám jinak neznámých. Vydání v Bibl. Teubn.: Hercher, Erotici scr. gr.,I., 1858, a Sakolowski, Mythographi gr., II., 1, 1896. AF.