Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Parterre

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Parterre
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 275. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parterre [partér], frc., přízemí, slove v stavitelství patro přízemní č. přízemí. Podle $ 60 stavebního řádu pro Prahu a okolí mají býti podlahy bytů přízemních položeny nejméně 45 cm nad ustanoveným niveau ulice; v území zaplavovaném má býti podlaha p-ru povýšena nejméně 30 cm nad největší výškou vody z r. 1845. Veškerá vrata, dvéře a okenice místností parterrových mají se zaříditi tak, aby se otvíraly pouze dovnitř. Dle $ 63 staveb. řádu pro král. České se předpisuje, aby podlahy p-ru byly aspoň 30 cm výše než kommissí ustanovený povrch dlažby nebo dvora; podlahy místností obytných v obvodu zaplavovaném mají býti vyvýšeny alespoň na 30 cm nad známou největší výškou vody. Je-li p. vyvýšen o tolik stupňů, aby v nejvyšším místě terrainu při stavení nebylo dorostlému člověku možno nahlížeti do přízemních oken, slove takové přízemí vysokým p-rem. – V budovách divadelních slove obyčejně p. místo mírně skloněné se sedadly před prosceniem. Fka.