Ottův slovník naučný/Park

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Park
Autor: Martin Fulín, Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 242. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Park (rozcestník)

Park: 1) P. ve smyslu zahradním značí rozsáhlý sad, přecházející v lesní partie, bez rozdílu, zda pozemek ohrazen jest čili nic. P. zřídka bývá nově zakládán; obyčejně je to háj nebo les, který částečným vymýtěním stromův a úpravou cest a stezek přeměněn byl v rozsáhlý sad. Takové p-y založeny byly v posledních letech v zámku v Konopišti a v Průhonicích. Odkryté plochy přemění se v pažity, strmé stráně ve skalní partie, tu a tam upraví se umělý podrost, ale vše v rámci lesní přírody, a z divokého lesa stává se zahradní p. Pro větší malebnost neb romantičnost mohou v p-u tu a tam umístěny býti i budovy, jejichž sloh však má srovnávati se s přírodou, totéž platí i o užití vody. Fln.

2) P. ve vojenství: 1. muniční čili střelivový, dělostřelecký ústav záložní, tvořený z muničních proudů (v. t.), je v c. a k. vojsku a) horský divisijní, složený: pro každou horskou batterii z 25 soumarů nebo 2–4spřežních vozů, pro každý prapor pěší z 8 soumarů nebo 1–4spřežního vozu, dále pro zásoby zbrojového dělostřelectva ze 6 soumarů nebo 2 rolnických vozů, pak z nutných soumarův a vozů pro zavazadla důstojníkův a mužstva, nábojů veze pro každé horské dělo 100, pro každou opakovačku pěchotní 30' pro každou pušku technických zástupův a pro každou karabinu vozatajstva po 15; b) (obyčejný) divisijní, složený z 1 munič. proudu pěchotního a ze 2 dělostřeleckých, a štáb jeho má 2 důstojníky, 7 mužův a 4 koně; c) sborový, složený a se štábem jako právě uvedený; d) armádní má pod zvláštním velitelem štáb 4 důstoj., 1 zvěrolékaře, 1  mužů, 9 koní a 2–3 vozy a tolik muničních proudů záložních, kolik armáda má sborův, a 1 záložní proud zbrojový; nábojů veze pro každé dělo v armádě po 35, pro každou opakovačku a karabinu po 26 a pro každou werndlovku po 6. Sám p. armádní sleduje za armádou asi na celý pochod průměrně 23 km a vynahrazuje si schodky z polního armádního skladiště muničního. – 2. P. obléhací je v c. a k. vojště dvojí: dělostřelecký a zákopnický (viz oboje při Obléhání, str. 549). – 3. Seřazení, šik povozů vojenských vůbec, ať děl, vozů střelivových nebo jiných, nebo i selských, vojsku sloužících, pořádně v řadách stojících, nejvíce v ležení nebo za dlouhého odpočinku mezi pochodem. FM.