Ottův slovník naučný/Parametr

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Parametr
Autor: Vincenc Jarolímek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 212. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parametr v geom. slove průvodič kuželosečky kolmý k hlavní ose. Jsou-li a, b, délky hlavní a vedlejší poloosy ellipsy nebo hyperboly, jest délka p-u . V parabole p. rovná se vzdálenosti ohniska od přímky řídicí. – V širším smyslu jmenujeme p-em každou veličinu stálou, obsaženou v jakékoli funkci proměnných. Je-li funkce

, resp.

zároveň rovnicí křivky, resp. plochy, a obsahuje-li toliko jediný p. a, nemění křivka či plocha svého tvaru, učiníme-li i a proměnným, ale mění se toliko velikost, t. j. veškeré křivky nebo plochy toho druhu jsou si geometricky podobny, jako na př. kružnice, paraboly, asteroidy, koule, rotační paraboloidy a pod. Obsahuje-li funkce p-y dva, a, b, jsou si tvary podobny, jsou-li p-y jejich úměrny, a1:b1=a2:b2, na př. ellipsy, hyperboly, rotační ellipsoidy atd. Jmk.