Ottův slovník naučný/Pantůček

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pantůček
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 158–159. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Pantůček Ferdinand, právník český (* 1863 v Hlinsku). Navštěvoval měšťanskou školu ve svém rodišti, z které po zkoušce přijímací vstoupil do IV. třídy reálného a vyššího gymnasia v Chrudimi. Absolvovav tento ústav (1882) dal se zapsati na právnickou fakultu české university, na které byl r. 1887 na základě všech státních a přísných zkoušek vykonaných se všeobecným vyznamenáním promovován na doktora práv sub auspiciis imperatoris. R. 1891 poslouchal právo processní na universitě lipské. R.1887 vstoupil do služby soudní a byl r. 1898 jmenován radou zemského soudu. Působil delší dobu v praesidiu vrchního zemského soudu. V lednu r. 1901 byl zvolen za Nové město Pražské poslancem na radu říšskou a v říjnu téhož roku poslancem do sněmu zemského království Českého za města Jičín-Nový Bydžov. Samostatné větší spisy jeho jsou: Sekvestrace soudní dle práva rakouského (Praha, 1892), kterýžto spis byl v německém překladu poctěn cenou 100 dukátů z nadace manželů Dierlových od dolnorakouské advokátní komory; O organisaci a příslušnosti soudní dle nových zákonů processních (t., 1897); menší brošura: Něco o následcích processuální neposlušnosti (Tábor, 1898). Kromě toho napsal některé články do »Právníka«, »České revue«, »Oesterr. Rechtslexicon«, vydávaný drem Duschenesem, a velmi četná pojednání do Všeobecného slovníku právního vydávaného drem F. Veselým. Některými články přispěl i do Ottova Slovníku naučného. Překlad soudního jednacího řádu v zákoníku říšském z r. 1897, č. 112, jakož i s tím souvislých nařízení č. 113–115 jest jeho dílem.