Ottův slovník naučný/Panathénaje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Panathénaje
Autor: Vladislav Kalousek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 140–141. Dostupné online
Licence: PD old 70

Panathénaje (Παναθήναια), hlavní slavnost bohyně Athény ve starých Athénách, založena prý Erichthoniem pod názvem Ἀθήναια, od Thésea po synoikismu dostala název P. Od dob Peisistratových vedle slavnosti roční konána zvláště nádherně vždy po 4 letech (pentaetericky) ve III. roce každé olympiády. Tyto veliké Panathénaje trvaly od 23. až 28. hekatombaiónu (konec čna a většinou čce). Předcházely různé závody, dílem musické, dílem gymnické. Za Peisistratovců rhapsódové tu přednášeli homérské zpěvy; od dob Perikleových vystupovali kitharódové, aulódové a pištci. První cenou byl zlatý věnec, další ceny vypláceny v penězích. V gymnických závodech vystupovali zvláště chlapci, jinoši a mužové; cenou byl značný počet džbánů s olejem z posvátných oliv bohyně Athény v Akadémii. Hippické agóny dály se čtyřspřežím, dvojspřežím; též vozy válečné, parádní, jezdcové v plné zbroji a kopinníci na ořích závodili. Pak prováděn válečný tanec, pyrrhiche. Konečně ἀγὼν εὐανδρίας záležel v tom, že každá fylé postavila jistý počet mužů vynikajících krásou, velikostí a silou. Večer 27. hekat. začala se pannychida se závodem pochodní (λαμπαδοφορία), jenž se bral od Akadémie Keramejkem. Konečně konán též závod lodní snad 29. hekat.; vítězící fylé obdržela 300 drachem. – Hlavní slavnost byla 28. boedr., kdy v slavnostním průvodu neseno do Parthenónu pro bohyni Athénu skvostné roucho, jež od 4 dívek ἀρρηρόροι zvaných započato, od dovedných žen (ἐργαστῖναι) vypracováno za 9 měsíců. Na šafránovém rouše znázorňovalo gigantomachii, později též jiné boje vlastenecké. Průvod, jak znázorněn od Feidia ve vlysu Parthenónském, obsahoval veškeren výkvět obyvatelstva athénského; byli tu archontové, stratégové, kněží, kanefory s posvátným nářadím, spanilí starci s olivovými větvemi (tak zv. thalloforoi), efébové na ořích, vyslancové z osad, metoikové s nářadím a koláči, vítězové závodní; rovněž tu vedena hekatomba, jež pak obětována na velikém oltáři před Parthenónem a z níž pohoštěn lid. Náklad slavnosti vedl většinou stát z pokladu Athénina; částečně výprava závodů dála se leiturgicky. klk.