Ottův slovník naučný/Pamplona

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pamplona
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 132–133. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Pamplona

Pamplona: 1) P. opevněné hl. město španělské provincie Navarry na planině prostírající se ve výši 450 m n. m. na jižním úpatí Pyrenejí na lev. bř. ř. Argy na trati Alsasua–Zaragoza, připojující se k hlavní železniční trati Madrid–Irun, jest obklíčeno okruhem hor, v nichž jsou hojně turisty navštěvované soutěsky Mayo a j., má 26.633 obyv. a jest pěkně stavěno s pravidelnými ulicemi, 3 krásnými náměstími, z nichž největší jest plaza de la Constitucion s kašnou, a s promenádou Taconera. Ze starých památek stavebních zachovaly se hradby, tvrz ze XVI. stol., kathedrála založená r. 1203, avšak často přestavovaná, která má 2 překrásné věže, novou façadu a uvnitř podivuhodné řezby a náhrobky králů navarrských, radnice s podobiznami navarrských králů, palác sněmovní s důležitými archivy, kde shromažďovali se cortesové navarrští, palác místokrále, vládní palác a chrámy San Nicolas a San Saturnino. Z moderních staveb vyniká nemocnice, útulna, nalezinec a divadlo. Město má kněžský seminář, instituto s přírodovědeckou sbírkou, knihovnou a botanickou zahradou, učitelský ústav, lékařsko-lékárnické collegium, cirkus atd. a jest sídlem generálního kapitána, guvernéra, biskupa a soudu appellačního. Z průmyslové činnosti jest zde výroba sukna, vosku, strun, pergamenu, hrnčířského, železného a ocelového zboží. Rozsáhlý jest obchod vínem, 29. čna až 18. čce je zde veletrh. – P. jest prý starověká Pompeiopolis, r. 738 opanovali ji Arabové, jimž odňata r. 750 Navarci, r. 778 dobyta a hradeb zbavena Karlem Vel., r. 907 byla marně obléhána Araby a od té doby byla hlavním městem Navarry, od r. 1512 její španělské části. R. 1521 dobyli jí Francouzi a při její obraně utrpěl Ignác z Loyoly své památné poranění, avšak brzy opět zmocnili se jí Španělé. V l. 1808–13 byla v rukou Napoleona, r. 1823 opětně Francouzi dobyta, v karlistických válkách byla v moci liberálů. V minulém století postaven velikolepý vodovod, vedoucí 15 km na j. k pramenům na úbočí hory Francoa, který překročuje 12 km od města údolí Noain na mostě o 97 obloucích a dlouhém 1245 m.

2) P., město v jihoamer. republice Columbii v depart. Santander, ve výši 2303 m n. m., obklíčené vysokými horami, má 8261 obyv., vyšší školu, nemocnici, věznici a jest sídlem biskupa. Zemětřesením z r. 1875 bylo zbaveno největší části svých vynikajících budov, mezi nimi i kathedrály, a od té doby se nevzpamatovalo. Tšr.