Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Pampa

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pampa
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 132. Dostupné online
Licence: PD old 70

Pampa, Gobernácion de la P., territorium v jihoamer. republice Argentině, ohraničené provinciemi: Buenos Ayres na v., San Luis de Cordoba a Mendoza na s. a z. a řekou Colorado na j., měří 145.907 km2 a má 25.965 ob. (1895). Jest to jednotvárná rovina (pampa), poněkud hornatá jen na východní a západní hranici, kdežto uvnitř prostoupena jest jen nepatrnými pahorky. Nejvyšší výšky dosahuje Sierra de Siuhel-Galel (480 m n. m.). Jediná větší řeka území jest Chadi Leudu, přítok Colorada, hojně jest jezer sladkovodních i solných, močálů, lagun a slatin. Rozsáhlé plochy pokryté travinami od 20 let se zalesňují a osazuji s dokonalým úspěchem ovocnými stromy, vinnou révou a j. Malé lesíky vyskytují se jen na pahorcích. Role zaujímají jen 3964 ha. Daleko důležitějším pramenem výživy jest chov dobytka, neboť počítá se 221.000 koní, 520.000 kusů skotu, 5,300.000 ovcí, 5000 pštrosů atd. Veliký jest nedostatek cest, které jsou většinou jen stezkami soumarů, za to velikou důležitost má trať dráhy Bahia Blanca a Noroeste vedoucí territoriem v délce 204 km a spojující jižní čásť republiky se severní a s hlav. městem Buenos Ayres. Větší osady jsou: General Acha (1500 obyv.), Santa Rosa de Toay (sídlo territoriálních úřadů), Victoria a MariMamuel. Tšr.