Ottův slovník naučný/Palaifatos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Palaifatos
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 85–86. Dostupné online
Licence: PD old 70

Palaifatos, snad z Paria, řec. spisovatel, jenž žil asi ve IV. stol. před Kr. Sepsal mythologické dílo περὶ ἀπίστων, nejméně o pěti knihách, z něhož zachovala se nám pouze, jak se zdá, jediná kniha o 53 kapitolách a to ve formě velmi chatrné, interpolacemi porušené (otištěn jest spisek u Westermanna, Μυθογράφοι, str. 268–312). Spis P-tův psán jest úplně rationalistickým směrem Euémerovým, mluva jest prostá, jednotvárná; způsobem suchopárným, místy přímo dětinským vykládají se zde mythy řecké, při čemž spisovatel tvrdí, že to, co podává, slyšel na svých cestách. Dále sepsal tento P., jak se zdá, lokální dějiny Tróady (Τρωικά), z nichž zachovaly se toliko 4 zlomky (Müller, Frag. histor. Graec., II., str. 338–339). Wipprecht a Schrader přičítají tomuto P-tovi též spis Ὑποθέσεις εἰς Σιμωνίδην. Srv. Susemihl, Geschichte d. griech. Litter. in der Alexandrinerzeit, II., 54–57; Wipprecht, Quaestiones Palaephateae (Bonn, 1893); Vitelli, Studi Italiani di filol. classica, I., 241 sl. (Florencie, 1893); J. Schrader, Palaephatea (Berlín, 1894); »Berl. philol. Wochenschrift«, 1894, str. 1575 sl. a 1601 sl. Vý.