Ottův slovník naučný/Palaeobromelia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Palaeobromelia
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 74. Dostupné online
Licence: PD old 70

Palaeobromelia Ettgsh., otisky předvěkého organismu snad rostlinného, s laloky hvězdovitě postavenými, pěkně vřetenovitými, jež jsou složeny z nemnohých, křížmo spirálně těsně zavinutých žeber. Otisky tyto a otisky podobného druhu byly zařazeny jednak k jednoděložným rostlinám, jako Bromeliaceím (Palaeobromelia Ettgsh., Sporlederia Stiehl.) a Xyrideím (Palaeoxyris Brongn.), jednak k obrovským Charqceím (Spirangium Schimp. dle mínění Nathorstova) atd., dosud jsou však ještě tvary nerozřešenými, ano někteří domnívají se, že podobné otisky mohly by snad pocházeti od vajec předpotopních žraloků (Fayolia Renault et Zeiller), čemu však jiní odpírají. Otisky podobného rázu vyskýtají se již ve svrchním karbonu a tu a tam až do vrstev wealdenských. EBr.