Ottův slovník naučný/Přísedící soudní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Přísedící soudní
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 708. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Přísedící

Přísedící soudní jsou členové senátů soudů sborových. Počet jejich v jednotlivých senátech jest zákonem přesně stanoven a musí pod následky neplatnosti řízení býti zachován. V civilních senátech soudů krajských, zemských a obchodních, ať rozhodují jako prvá nebo druhá stolice, zasedají vedle předsedy dva p. U vrchních soudů počet ten stanoven na 4 a u nejvyššího soudního dvora na 6, v případě sporu o platnost manželství na 10 p-ch vedle předsedy. P. senátů nejv. soudního dvora a vrchních soudů jsou soudci právníci. Rovněž tak p. senátů zemských a krajských soudů, pokud konají pravomoc obecnou. Naproti tomu v senátech těchto soudů, pokud konají pravomoc ve věcech obchodních, námořských neb horních, a pak v senátech soudův obchodních zasedá vedle p-ho soudce též p. laik (odborník). Tito soudci laikové povoláni bývají k svému čestnému (bezplatnému) úřadu k návrhu obchodní a živnostenské komory, pokud se týče držitelů hor, ministerstvem obchodu v souhlase s ministerstvem spravedlnosti a musí to býti odborníci, tedy znalci obchodu, věcí námořnických a horních. V trestních senátech sborových soudů jsou p. vždy soudci právníci. Trestní senáty krajských a samostatných zemských trestních soudů prvé i druhé stolice složeny jsou ze 3 p-ch a jednoho předsedy. V poradní komoře však a porotním senátě zasedají vedle předsedy pouze 2 p. V senátech vrchních zemských soudů zasedají 4 a v senátech nejvyššího kassačního soudního dvora 6 p-ch vedle předsedy. U živnostenských soudů I. stolice jsou p. vesměs laiky. Volí je v oddělených sborech podnikatelé a dělníci ze sebe na dobu 4 let, a z osob takto volených sestaví sborový soud I. stolice seznam, z něhož pak losem ustanoví p., jichž jest třeba na běžné volební období. V senátě zasedají pak dva p., z nichž jeden musí býti podnikatelem, druhý dělníkem, vedle předsedy, který jest soudcem právníkem. V odvolacím senátě, jímž jest senát sborového soudu I. stolice, v jehož obvodě soud živnostenský se nalézá, zasedají vedle předsedy 4 p., z nichž dva jsou soudci právníci a dva laici (živnostenští p.). Co do počtu, volby atd. p-ch u různých rozhodčích soudův obsahují ustanovení statuty vydané pro odbor neb ústav, na nějž činnost rozhodčího soudu se vztahuje. Hlr.