Ottův slovník naučný/Odjedy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Odjedy
Autor: Josef Reinsberg
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 627–628. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Protijed

Odjedy (kazijedy, protijedy, antidoty) jsou prostředky, které jsou způsobilé zeslabiti, po případě zameziti škodlivý účinek jedů. Prvním úkolem při léčení otrav jest co nejrychlejší odstranění jedu prostředky vzbuzujícími vrhnutí (davidla — emetica) nebo — což jest nejvýhodnější — vyčerpáním a vypláchnutím žaludku, kteréž nemůže býti ovšem ve všech případech provedeno. Po užití davidel, mnohdy zároveň s nimi nebo před vyčerpáním žaludku, jest podati o-dů. Účinek o-dů jest buď lučební nebo mechanický. Lučebně působí o., buď že jed (kyselinu nebo alkali) neutralisují, nebo že jej proměňují v sloučeninu neškodnou nebo méně škodnou, pomalu a tíže vstřebatelnou. Neutralisující o. jsou buď rozředěné organické kyseliny (octová, citronová, vinná), jichž se používá při otravě alkaliemi (louhy, čpavkem, alkalickými solmi), nebo alkalické sloučeniny (hořečnaté, zejména magnesie, a vápenaté), jež podávány při otravě kyselinami. Ke druhé skupině o-dů lučebně působících náleží celá řada sloučenin, z nichž buďte uvedeny jen tyto: Kyselina tříslová (tannin) slouží za o-ed při otravě alkaloidy, sráží roztoky alkaloidů, měníc je v sloučeniny nerozpustné; kyseliny tříselné používá se v rozředěném roztoku nebo ve způsobě odvarů částí rostlin, obsahujících tannin (odvar kávy, dubové kůry a j.). Při otravě chloridem rtuťnatým (sublimátem) jest cenným o-dem bílek vajec; vzniká pak albuminát rtuťnatý, jenž jest ve vodě téměř úplně nerozpustný. — Kuchyňská sůl (chlorid sodnatý) slouží za o-ed při otravě dusičnanem stříbrnatým (pekelným kamínkem); za styku roztoku obou těchto sloučenin utvoří se sraženina chloridu stříbrnatého, ve vodě a v kyselinách nerozpustná. Účinek o-dů mechanicky působících záleží v tom, že zdržují styk jedů se sliznicí, nerozpuštěné částky jedů jaksi obaluji a tak dílem vstřebání zdržují, dílem místní účinek jedů na sliznici zeslabují. K těmto o-dům náležejí oleje (podávané ve způsobě emulsí, jako jest na př. mandlové mléko), tučné mléko, slizové odvary a roztoky (odvar škrobu, roztok klovatiny arabské a j.). Některé z nich působí i mechanicky i lučebně, tak na př. u některých jedů tuky. Lid užívá těchto o-dů velmi často. Oleje a tuky nesmějí býti podávány u všech otrav, poněvadž některé jedy rozpouštějí a tak jejich účinek podporují, na př. fosfor a kantharidin.

Zmíniti se jest ještě o o-dech t. zv. antagonistických, t. j. o prostředcích takových, které vzbuzují u srovnání s účinkem jedu požitého zcela opačné poruchy úkonnosti důležitých ústrojí; této účinnosti antagonistické chtěli použiti k nápravě škodlivých účinků jedů, na př. stala-li se otrava alkaloidem, jenž úkonnost srdce zeslabuje, byl by o-dem alkaloid nebo jiný prostředek činnost srdce vzrušující. Prostředky ty není však pokládati za o., ale za léky, které by mohly sloužiti k odstranění některých hrozivých příznakův otravy. Rg.