Ottův slovník naučný/Obranní list

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obranní list
Autor: Karel Kadlec
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 570–571. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Obranní list, donucovací prostředek starého českého práva, vydáván byl od soudu oprávněným osobám, kterým osoba zavázaná po dobrém nechtěla učiniti po právu, a to jak v řízení exekučním (po rozsudku), tak i mimo toto řízeni. O. l. vydáván byl na př. (srov. zříz. zem. 1564 D 19) od úředníků zem. soudu tomu, kdo v exekučním řízení po zvodu nebyl vpuštěn v držení vysouzených nemovitostí. V tomto případě exekvent měl žádati za vydání o-ho l-u po dvou nedělích od zvodu. V zem. zříz. praví se o tomto o-m l-ě doslovně: »A úředníci mají mu dáti a toho listu paměť u desk zapsati, kterého dne ten list vyšel jesti. A původ (exekvent) vezma ten o. l. má jej k úřadu nejv. purkrabství pražského dodati a druhého o-ho l-u při témž úřadě žádati. A purkrabě pražský má s tím o-m l-em poslati osobu dobře zachovalou na to přísežnou s tím, kdož jest ty dědiny obdržel, a má jej v skutečné držení uvésti. Pakli by vždy tomu dědiny ne byly postoupeny po tom o-m l-u aneb po uvedení úřadem nejvyš. purkrabí pražského: tehdy ten, kdož jest postoupiti nechtěl, odboj jest proti právu učinil. A na takového nejvyšší purkrabě pražský svou mocí táhnouti, a tak se k němu, jakž o tom artikul o obhajování země a práva to ukazuje, zachováno býti má.« — O. l. vydáván byl dále těm, jimž svědčil jakýkoli zápis »s uvázáním« pomocí komorníka. Tento druh o-ch l-ů vydáván byl od úředníků menších po uplynutí čtyř neděl od uvázání (srv. Zem. zříz. z r. 1564 D 20). »A jestli by ten, komuž by se v statek komorníkem uvázáno bylo, jaké příčiny a obrany proti tomu měl, má druhou stranu k jistému dni v těch 4 nedělích od uvázání před úředníky menší desk zemských obeslati, a příčinu toho, proč dále o. l. vydáván býti nemá, ukázati. A pakli by neobeslal nebo obešlíc žádné hodné příčiny neukázal: tehdy úřed mají tomu, kdož se s komorníkem uvázal, o. l. vydati. A ten, kdož jest o-mu l-u překážku zúmyslně a zbytečně učinil, a obeslavši příčin neukázal, aby pokuty obeslanému třetí díl té sumy, pro kterou jest se komorníkem uvázání stalo, nad to výše propadl…« O. l. dával se také bratrům a strýcům nedílným, když nemohli obdržeti od druhých bratrův a strýců svého dílu, atd. -dlc.