Ottův slovník naučný/Obchodní právo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obchodní právo
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 541–542. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Obchodní právo

Obchodní právo jest souhrn právních předpisův a pravidel vztahujících se k poměrům soukromého obchodu v nejširším smysle. (V. též článek Obchodní zákon.) Ke kodifikaci o-ho p-va došlo v jednotlivých evropských státech teprve v XIX. století a v některých státech, jako v Anglii a Dánsku a v některých severoamerických, nedošlo na ni do dnes. Ovšem však již před kodifikací vyskytovaly se ve všech evropských státech speciální zákony, stanovící pro obchodní poměry právní pravidla odchylná od všeobecných předpisů soukromého práva občanského, nařízení a výsady týkající se jen stavu obchodního, místní obchodní nařízení a tržní řády. Příčinu toho hledati dlužno v tom, že dokud obchod pohyboval se v jednodušších formách, vystačilo se na právní úpravu obchodních poměrů všeobecnými předpisy právními, a kdy vyskytl se nový útvar, byl upraven speciálním zákonem neb nařízením. Hojnost těchto speciálních zákonův a nařízení podmíněná dalším vývojem obchodu, zejména vyskytnutím se právních útvarův, o kterých obecné občanské právo nemělo potuchy, vedla pak nutně k obchodní kodifikaci. Z jednotlivých kodifikací uvésti dlužno Code de commerce, vydaný v Paříži r. 1808, který byl vzorem kodifikacím resp. zaveden byl s většími nebo menšími změnami v některých státech Německa, ve Španělsku a Hollandsku, Codice di commercio del Regno d’ Italia, který zaveden byl v Italii r. 1865 a byl předchůdcem obchodního zákona z r. 1882. V Německu zaveden byl r. 1861 obchodní zákon německorakouský obsahující též právo námořské. V Rakousku vydán byl obchodní zákon (německo-rakouský) teprve 17. pros. 1862 č. ř. z. 1 (z r. 1863) a jest dosud v platnosti. (V. Obchodní zákon.) Po něm však vydána již celá řada dalších důležitých zákonů, které vztahují se na obchodní poměry. Jsou to zejména: zákon ze 4. dub. 1875 c. 62 ř. z. o obchodních dohodcích a sensálech; zákon z 9. dub. 1873 č. 70 ř. z. o výdělkových a hospodář. společenstvech; zákon z 28. dub. 1889 č. ř. z. 64 o zřizování a provozování veřejných skladišť a jimi vydávaných skladních listech; zákon z 27. dub. 1896 č. 70 ř. z. o obchodech lhůtových nebo splátkových; dále zákony z 24. dub. 1874, 5. pros. 1877, 19. květ. 1876 o společném zastoupení držitelů zástavních listův a dílčích dlužních úpisův. V Uhrách zaveden byl obchodní zákon dle vzoru rakouského v r. 1875. Hlr.