Ottův slovník naučný/Občan státní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Občan státní
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 526. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Občan státní jakožto příslušník nějakého státu jest fysická osoba, která má vzhledem ke státu jistá práva a povinnosti, jejichž souhrn se nazývá občanstvím státním. O. s. má jmenovitě tato práva: 1. právo na ochranu se strany státní moci vůči cizím mocnostem (zdržuje-li se v cizině); 2. právo na nezkrácený pobyt uvnitř oblasti státní; z této oblasti nesmí nikdy býti vypuzen; 3. právo na účastenství ve vykonávání moci zákonodárné a výkonné ve státu, pokud a v té míře, kterak vůbec účastenství takové ústavou poddaným státu se přisuzuje. – Naproti tomu náležejí státním občanům tylo povinnosti: 1. povinnost věrnosti ke státu; 2. povinnost poslušnosti vzhledem k rozkazům státní moci; 3. povinnost nésti břemena, která stát svým poddaným ukládá. – Srv. Pražák, Rakouské právo ústavní, III., 1897.