Ottův slovník naučný/Novatiáni

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Novatiáni
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 458. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Novatiáni, sekta starokřesťanská velmi přísného názoru, která nepřijímala do svého středu již těžkých hříšníkův a odpadlíkův ani po vykonaném pokání, zovouc se proto „církví čistých“, a která prohlašovala svátosti, hříšným knězem udílené, za neplatny. Přistupující křesťany podrobovala opětnému křtu. Sekta N-nů souvisí se staršími montanisty, byla však vyvolána teprve římským presbyterem Novatianem, který brzy po r. 250 postavil se proti novému římskému biskupovi Corneliovi, vyčítaje mu přílišnou shovívavost k odpadlíkům, a jenž, pokusiv se o úlohu protipapeže, byl se svými přívrženci vyobcován. N. byli později z Říma a afrických provincií násilím vypuzeni, ale některé obce jejich udržely se až do VI. stol.