Ottův slovník naučný/Notářská komora

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Notářská komora
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 440. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Notářská komora

Notářská komora jest samosprávný úřad notářů, povolaný k tomu, aby hájil cti a vážnosti stavu, zastupoval jeho zájmy a obstarával ony záležitosti stavu se týkající, které jemu notářským řádem jsou přikázány. N. k. sestává z předsedy a 4 neb 6 členů, dle toho, zda sbor notářů, z nichž se tvoří, jest větší či menší než 25, a tvoří se pro obvod každého sborového soudu, v němž jest nejméně 15 notářských míst. Není-li jich tolik, pak se notáři tohoto obvodu mohou spojiti s notáři jiného sousedního a utvořiti společnou komoru, nebo záležitosti komoře přikázané obstarává sborový soud I. stolice sám. Členy komory volí si sbor notářů z jednoho obvodu sám a to na 3 roky. Úřad ten jest čestný a zvolený musí jej přijmouti. Notářským řádem přikázány jsou n-ké k-oře záležitosti tyto: Dozor nad chováním se a úřadováním notářův a kandidátů notářství, z něhož plyne též disciplinární moc a smírné urovnáváni sporů mezi notáři, které se týkají výkonu povolání. Jest tedy n. k. dozorčím úřadem a smírčím soudem čestným mezi notáři samými. Dále přikázáno jest n-ké k-oře smírné urovnávání sporů mezi notáři a stranami v příčině úřadování a poplatkův a rozhodování o stížnostech stran v tomto směru na notáře podaných. Konečně má n. k. podávati dobrozdání v otázkách zákonodárských a v otázkách týkajících se stavu a má spolupůsobiti při udílení notářských míst a skládání kaucí notářských. Na usnesení n-ké k-ry podati možno stížnost k sborovému soudu I. stolice a pak dále k nejvyššímu soudnímu dvoru do 14 dnů od doručení. Dozor nad úřadováním n-ké k-ry přísluší praesidentu sborového soudu I. stolice, v jehož obvodu n. k. má své sídlo. Rozpustiti n-kou k-ru může jedině ministr spravedlnosti. Hlr.