Ottův slovník naučný/Nepotiáni

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Nepotiáni
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 200. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Nepotiáni slula sekta blouznivců, kterou založil Nepos, egyptský biskup v krajině Arsinois, snad z města Arsinoë. Přiznával se k chiliasmu, t. j. očekával tisíciletou říši Kristovu zde na zemi, v níž by věřící požívali 1000 let pozemských blažeností pod vládou Messiášovou, a vydal spis »ἒλεγχος τῶν άλληγοριστῶν«, kde vyvracel Origena a jeho školu, kteří ona místa v Písmě obrazně a ne slovně vykládali jako on. Po jeho smrti odtrhli se jeho stoupenci, majíce v čele kněze Coraciona, od mateřské církve alexandrijské. Však sv. Dionysius Veliký, biskup alexandrijský, odebral se r. 254 do krajiny arsinojské, svolal tamější kněze na poradu a svou moudrostí a opatrností dovedl toho, že Coracion a jeho stoupenci uznali svůj blud a odřekli se ho. Všeobecný sněm církevní II., Konstantinopolský I. r. 381, zavrhl nepřímo chiliasmus slovy v symbolu »jehož (t. j. Syna Božího) království nebude konce«. Dr. Kr.