Ottův slovník naučný/Nabis (náčelník)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nabis
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 960. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Nabis (král Sparty)

Nabis, náčelník žoldnéřů za válek aitólského spolku s Filipem III. Makedonským. Když r. 207 př. Kr. Filopoimén tyranna spartského Machanidu u Mantineie porazil a vlastní rukou zabil, zmocnil se N. ve Spartě tyrannidy, ohradil město a jal se vládnouti mocnou rukou, než i bezohledně. Zvláště pověstným byl loupežníkem na moři. Maje silné žoldnéřské vojsko, byl s to, aby zasahoval i do osudů států sousedních. Filip III. snažil se získati jej, připověděv mu panství nad Argem. N. Argos přijal a zavedl v něm hrůzovládu, ale spojil se s Římany. Když po bitvě u Kynoskefal Řekové nabyli svobody, zdráhal se N. vydati Argos, načež shromáždění v Korinthu Řekové za předsednictví P. Quinctia Flaminina jemu opověděli válku. Flamininus pronikl do Sparty, již N. zapálil, a přinutil tohoto k míru, jímž vzdal se Arga, krétských držav a loďstva svého. Také lakonští perioikové nabyli svobody, čímž Sparta od moře odtržena. Když nastala válka s Antiochem III., přepadl N. r. 192 př. Kr. Gytheion, ale byl od Filopoiména poražen a ve Spartě obležen. Prostřednictvím Flamininovým smluven mezi N-em a Achaji mír, ale věrolomný tyrann spojil se s Aitóly, doufaje nabýti ztracené moci, byl však vůdcem jejich Alexamenem při přehlídce vojska r. 192 př. Kr. zabit. Pšk.