Ottův slovník naučný/Nabídka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nabídka
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 959. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Oferta

Nabídka čili offerta (Anbot, Anerbieten zur Vertragsschliessung) jest návrh učiněný někomu za příčinou uzavření smlouvy. Přijme-li oblát, t. j. ten, komu se činí návrh, offertu, stává se smlouva perfektní. Poněvadž však jak o samé skutečnosti, že obě strany se shodly, tak i o okamžiku uzavření smlouvy vzniknouti mohou četné pochybnosti, stanovena jsou v právu jistá pravidla o náležitostech n-ky i o době, v níž n. musí býti přijata, má-li offerent (nabízející) vůbec býti vázán. N. musí býti vážná a určitá a může ovšem vycházeti jen od osob způsobilých k právním jednáním. Dle § 862. rak. ob. z. obč. činí se co do přijetí n-ky rozdíl mezi n-kou ústní a písemní. N. ústní musí býti přijata bez prodlení. Co se týče n-ky písemní, činí se další rozdíl, zda se nalézají obě strany (offerent i oblát) v témže místě či nikoliv. V případě prvém musí býti n. přijata ve 24 hodinách, v případě druhém v době, které jest třeba ke dvojí odpovědi. Smlouva stává se perfektní teprve, když offerent byl zpraven, že oblát n-ku přijal (t. zv. theorie rekogniční). Podle obchodního zák. nečiní se při n-dce mezi nepřítomnými osobami rozdíl mezi tím, zda se nalézají strany v témž místě či nikoliv, a platí pravidlo, že offerent jest vázán až do toho okamžiku, ve kterém při včasném odeslání odpovědi lze očekávati, že odpověď ta řádně dojde.