Ottův slovník naučný/Načalník zemský učastkový

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Načalník zemský učastkový
Autor: Karel Kadlec
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 965. Dostupné online
Licence: PD old 70

Načalník zemský učastkový nazývá se v Rusku soudně-administrativní státní úředník, který vede dozor nad selskou samosprávou. Instituce z-ch u-ch n-ů zřízena byla zákonem ze 12. (24.) čce 1889. Každý újezd dělí se na t. zv. zemské učastky, jejichž počet se stanoví zákonem. Z. u. n. vykonává ve svém učastku jednak funkce správní, jednak soudcovské. Vedeť dozor nade všemi orgány selské správy, a to jak nad činností volostných vesnic. hromad (schodů), tak i nad činností úředních osob selské správy (potvrzuje volostné staršiny, přijímá stížnosti na úřední osoby volostné i vesnické správy, má právo zbaviti úřadu vesnické písaře), bdí nad stavem a hospodařením s mírovým jměním jakož i nade všemi vesnickými úvěrními ústavy (záložnami, spořitelnami a pod.), pečuje o hospodářský blahobyt a mravní pokrok selského obyvatelstva, soudí v civilních sporech týkajících se pachtu pozemkův a námezdních poměrů do výše 500 rublů, pro rušení držby, dokud od okamžiku rušení neuplynulo 6 měsíců, pro polní pych do 500 rublův a v jiných sporech do 300 rublův označených v zákoně. Má také jistou jurisdikci trestní a ovšem i trestací moc správní. Pro funkce z-kého u-vého n-a vyžaduje se jistá kvalifikace co do věku (nejméně 25 let), mravní bezúhonnost (kandidát nesmí býti na př. pod kuratelou pro marnotratnictví, nesmí býti insolventní, nesmí býti ve vyšetřování), co do stavu (má náležeti k místní dědičné šlechtě, v případě nouze mohou však býti jmenováni i nešlechtici s vyšším nebo středním vzděláním), co do majetkového censu a konečně i co do vzdělanosti. Výše majetkového censu mění se a závisí na výši censu vzdělanosti. Seznamy osob vyhovujících zákonným požadavkům (ať úplně či částečně) a rozdělených podle toho na několik tříd vedeny jsou v újezdu od místního maršálka šlechty (predvoditělj dvorjanstva). Na každé uprázdněné místo z-kého u-vého n-a navrhne gubernátor po úradě s gubernským a místním maršálkem šlechty podle seznamů toho kterého újezdu po jednom kandidátu ministrovi vnitra, který rozhoduje o potvrzení navrženého kandidáta. -dlc.