Ottův slovník naučný/Něrechta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Něrechta
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 207–208. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Něrechta, újezdné město v ruské gubernii kostromské na řece Něrechtě a na dráze Kostroma–Jaroslav–Moskva, má 3981 obyv. (1897), 7 pravosl. chrámů, měšťanskou 3třidní školu, dívči progymnasium, farní školu chlapeckou a dívčí, zemskou nemocnici a železniční lazaret, přádelnu lnu s 972 děl. a výrobou za více než 1 mill. rub. ročně, cihelnu a čilý obchod s dřívím, obilím a solí.

Něrechtský újezd zaujímá jihozáp. čásť gubernie s plochou 3947·km2 půdy vlnité, prostoupené hlubokými údoly a protékané nepatrnými přítoky Volhy. Obyvatel jest 170.446, jejichž hlavním zaměstnáním jest orba (žito, pšenice, oves, ječmen, pohanka, hrách, brambory a zvláště len), koní jest 36.875, skotu 49.570, ovcí 35.219, koz 924 a vepřů 915, lesů a luk jest málo. V ohledu průmyslovém lze rozděliti újezd na 2 části: sev.-západní, ve které převládá tesařství, truhlářství a štukaterství, a na jihozáp. a východní, kde jsou četné továrny na plátno, bavlněné zboží a j. Kromě toho vyrábí se v újezdě obuv, vozy, drobné zboží zlaté a stříbrné atd. Tšr.